Norske lokalpolitikeres erfaringer med trusler, hatytringer og plagsomme henvendelser

Noen resultater fra en spørreundersøkelse i november 2020

Dette notatet presenterer noen få funn fra en spørreundersøkelse om trusler, hatefulle ytringer og andre plagsomme henvendelser blant norske lokalpolitikere. Spørreundersøkelsen er del av en større undersøkelse om lokalpolitikeres arbeidsvilkår.

Undersøkelsen gjennomføres av Telemarksforskning og Senter for ekstremismeforskning (C-REX) på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Norske lokalpolitikeres erfaringer med trusler, hatytringer og plagsomme henvendelser (pdf)