Historisk arkiv

Sammen mot hatefulle ytringer og hets mot politikere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

− Vi skal ikke ha et samfunn der politikere kvier seg for å delta i debatt fordi de frykter hets og trusler, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Tirsdag 20. august samlet hun representanter for ungdomspartiene og sentralstyret i KS til dialogmøte om hat og netthets mot politikere.

Nyere undersøkelser viser at mange politikere opplever hets og trusler på grunn av sitt politiske engasjement. Mange lokalpolitikere unngår også å stille i debatter, delta i nettdiskusjoner og fronte saker fordi de er redd for hets. Slik skal vi ikke ha det.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland inviterte derfor alle partiene og ungdomspartiene til dialog om hvordan vi kan få til et godt og trygt debattklima, også for framtidige generasjoner.

− Hatefulle ytringer og hets mot politikere er helt uakseptabelt. Det skal være trygt å si sin mening høyt. Det er lov å være uenig, men man skal møte sine meningsmotstandere med respekt – både på internett og når man møtes ansikt til ansikt, sier Mæland.

− Vi vet fortsatt for lite om hvilket omfang og hvilke konsekvenser trusler og hets mot politikere har. Jeg har veldig tro på å løfte problemet, slik at vi sammen og på tvers av partier og nivåer kan diskutere hvordan vi kan motvirke dette, sier hun.

Sterke historier

Oslos byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG) og ordfører Astrid Aarhus Byrknes (KrF) i Lindås kommune innledet møte. Begge har opplevd trusler og hat selv, og deres erfaringer gjorde sterkt inntrykk på statsråden og de andre deltakerne.

− Jeg har forsøkt å unngå at dette skal påvirke meg, men dessverre må jeg bruke tid og krefter jeg heller skulle brukt på politikk, på å håndtere slike ytringer. Det jeg har opplevd, gjør meg også enda mer bekymret for hva andre opplever, sier Berg, og viste til at politikere på mindre steder ikke nødvendigvis har et like stort apparat rundt seg.

Monica Mæland sammen med Oslos byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG) og ordfører Astrid Aarhus Byrknes (KrF) i Lindås kommune
Ordfører i Lindås kommune, Astrid Aarhus Byrknes, og Oslo-byråd Lan Marie Nguyen Berg innledet møte med sterke og personlige historier. Foto: KMD

Også Byrknes har fått postkassen full av hatefulle brev og trusler etter å ha engasjert seg i flyktningesaken lokalt i 2015.

− Er det verdt det, har jeg tenkt mange ganger. Jeg er ikke hardhudet. Jeg er et helt vanlig menneske og dette gikk veldig inn på meg, sier hun, og forteller at hun ikke lenger er aktiv på sosiale medier av frykt for netthets.

Flere gode innspill

I tillegg til de to innlederne, var hovedstyret i KS og alle ungdomspartiene invitert. Alle ungdomspolitikerne hadde personlige erfaringer med dette, og mange av dem savnet et sentralt apparat de kan kontakte når det stormer som verst.

Monica Mæland sammen med ungdumspolitikere
Monica Mæland sammen med fire representanter for ungdomspartiene. Fra venstre: Martine Tønnessen (KrFU), Bjørn-Kristian Svendsrud (FpU), Jan Halvor Vaag Endrerud (AUF) og Andreas Sjalg Unneland (SU). I tillegg deltok Ola Svenneby fra Unge Høyre og Omar Akhtar fra Rød Ungdom på møtet. Foto: KMD

Dette var ett av flere konkrete innspill til hva man kan gjøre for å motvirke denne typen hets. Mange nevnte også at tema må inn i skolen og at det bør være en sentral del av folkevalgtopplæringen.

I et demokrati er man helt avhengige av at politikere og andre kan ytre seg fritt om hva en mener. I Norge tar vi det nesten for gitt.

– Når nyere undersøkelser viser at omfanget av hatefulle ytringer og trusler  mot politikere har blitt så stort, viser dette at vi har demokratiske utfordringer også her i landet, og at det er viktig å sette inn tiltak. Deltakernes personlige erfaringer har gjort et sterkt inntrykk på meg. Vi har også fått inn mange konkrete innspill, som jeg nå skal ta med videre til mine kolleger i regjeringen, sier Mæland.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00