Nye reglar om konkurransebegrensande avtalar

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Nye reglar om konkurransebegrensande avtalar i arbeidslivet trer i kraft frå nyttår.

Reglar om konkurranseklausular fins i dag i avtalelova. Reglane er lite oppdaterte, dei er fragmentariske og gir dårleg rettleiing, både for arbeidstakar og arbeidsgivar.

Kunde- og rekrutteringsklausular er ikkje lovregulerte. Dei nye reglane om konkurranse-, kunde- og rekrutteringsklausular kjem no inn i arbeidsmiljølova, i nytt kapittel 14 A. Det vil gjere det enklare å finne fram til og forholde seg til reglane, og gjere bruken av konkurransebegrensande avtalar meir målretta.

Les innstillinga på stortinget.no  

Les meir om reglane