Nytt bestandsmål og ny sone for ulv

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Klima- og miljødepartementet har kommet med forskrift om nytt bestandsmål for ulv. I tråd med Stortingets vedtak skal målet være på 4-6 årlige ynglinger (ungekull) av ulv i Norge. Endringene i rovviltforskriften trer i kraft straks.

Den 18. mars 2016 la regjeringen fram stortingsmeldingen "Ulv i norsk natur" (Meld. St. 21 (2015-2016)).

6. juni 2016 vedtok Stortinget bestandsmålet på 4-6 årlige ungekull av ulv. 3 av disse skal være i revir som er helnorske. Ungekull utenfor ulvesonen skal regnes med. Der en del av reviret ligger i Sverige skal et ungekull medregnes med en faktor på 0,5.

Stortinget gjorde noen endringer også når det gjaldt forslaget til ulvesone. Ulvesonen omfatter nå følgende områder: Østfold, Oslo, Akershus med unntak av kommunene Hurdal, Eidsvoll, Nannestad, Ullensaker, Skedsmo og Gjerdrum, de deler som ligger vest for Glomma av kommunene Nes, Sørum, og Fet, samt Nittedal øst for Nitelva, Hedmark med unntak av kommunene Nord-Odal, Stange, Hamar, Løten, Ringsaker, Stor-Elvdal, Rendalen, Engerdal, Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga og Os, de deler som ligger vest for Glomma av kommunene Åsnes, Våler, Elverum, Åmot, Kongsvinger, Grue og Sør-Odal, samt de deler av Trysil kommune som ligger nord for en rett linje fra der Senna renner ut i Trysilelva til der kommunegrensen mellom Trysil og Engerdal gjør en vinkel ved Litlskorhøa.

Rovviltforskriften er videre endret når det gjelder myndigheten til å fatte vedtak om felling av ulv der deler av reviret ligger i Sverige. Rovviltnemndene har nå full myndighet i slik saker.