Nytt medlem og to nye varamedlemmer til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

I statsråd i dag har regjeringen oppnevnt ett nytt medlem og to nye varamedlemmer til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

Statsautorisert revisor Rolf Kåre Sæther er oppnevnt som medlem i kommisjonen. Professor i psykologi Timothy John Brennen er gjenoppnevnt som varamedlem i kommisjonen. Sæther og Brennen er begge oppnevnt for perioden 1. mars 2022 til og med 28. februar 2025. I tillegg er lagdommer Beate Blom oppnevnt som varamedlem i kommisjonen for perioden 1. juni 2022 til og med 31. mai 2025.  

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker er et uavhengig organ som skal ta stilling til om en domfelt med en rettskraftig dom skal få saken sin behandlet på nytt i retten. Medlemmene og varamedlemmene i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker oppnevnes for en periode på tre år med adgang til én gjenoppnevning. Lederen utnevnes for en periode på syv år uten adgang til gjenoppnevning. Kommisjonen ledes av Siv Hallgren.

Kommisjon har fra 1. juni 2022 følgende sammensetning:

  • Siv Hallgren (advokat), leder
  • Trude Marie Wold (advokat), nestleder/medlem
  • Leif Erik Rønneberg Hauge (psykiater og nevrolog), medlem
  • Dag Jodaa (tingrettsdommer), medlem
  • Rolf Kåre Sæther (statsautorisert revisor), medlem
  • Timothy John Brennen (professor i psykologi), varamedlem
  • Bendik Falch-Koslung (advokat), varamedlem
  • Beate Blom (lagdommer), varamedlem