Nytt regelverk for bruk av dyr i forsøk

Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt nytt regelverk for bruk av dyr i forsøk.

Den nye forskriften skjerper kravene til at bruk av forsøksdyr i størst mulig grad skal erstattes av andre metoder og det blir større krav til kompetanse hos ansvarlige for virksomhetene.

Behandlingen av søknader om tillatelse til dyreforsøk vil bli overført fra Forsøksdyrutvalget og virksomhetenes egne ansvarshavende til Mattilsynet. Dette vil ivareta kravet til uavhengighet i tilsynsrollen, kravet til faglig kompetent miljø og saksbehandling og kravet til forvaltningsmessig likebehandling av alle aktører som driver med dyreforsøksvirksomhet.

Forskriften vil få virkning fra 1. juli 2015.

Til toppen