Nytt styre for stiftelsen Norsk Folkemuseum fra 1. juli 2017

Gunnar Flikke er oppnevnt som styreleder for stiftelsen Norsk Folkemuseum for perioden 2017 – 2021.

Gunnar Flikke er tidligere sjefsredaktør i Adresseavisen og tidligere styremedlem i NRK. Han har hatt flere verv i presseorganisasjoner, blant annet som sekretær for Norges Presseforbunds og Norsk Journalistlags medieutvalg. Han har vært styreleder i styret for Trondheim Symfoniorkester.

Styret for Norsk Folkemuseum har åtte medlemmer og seks varamedlemmer. Ifølge museets vedtekter utpekes fire av medlemmene, inklusive styreleder, og to av varamedlemmene av Kulturdepartementet.

I tillegg til Gunnar Flikke oppnevnes Trude Drevland, Gunn Karin Gjul og Knut Ljøgodt som nye styremedlemmer. Rina Sunder og Dag Rorgemoen oppnevnes som varamedlemmer.

Til toppen