Nytt styre i språkrådet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kulturdepartementet oppnevner nytt styre for Språkrådet fra nyttår. Den nåværende styreperioden går ut ved årsskiftet, og nytt styre tiltrer 1. januar. Antall styremedlemmer reduseres fra ni til fem.

- Språkrådet gjør en viktig jobb for å styrke norsk språk og språkmangfoldet i landet.
Jeg er glad for at vi har fått på plass et nytt styre med så dyktige personer, og er trygg på at de vil fortsette det gode arbeidet for å nå målene i språkpolitikken, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland

Det nye styret ledes av Guri Melby fra Oslo. Hun etterfølger Ottar Grepstad, som har vært styreleder siden 2011.

Det nye styret har følgende sammensetning:

Styreleder (bokmål): Guri Melby (f. 1981). Oslo.

Nestleder (nynorsk): Trond Trosterud (f. 1962). Tromsø.

Styremedlem (bokmål): Jan Erik Knarbakk (f 1952). Oslo.

Styremedlem (nynorsk): Liv Kari Eskeland (f. 1965). Stord.

Varamedlem (bokmål): Curt Rice (f. 1962). Oslo.

Varamedlem (nynorsk): Eli Bjørhusdal (f. 1972). Luster, Sogn og Fjordane. 

Det utnevnes også en representant og ett varamedlem etter valg blant de fast ansatte i Språkrådet.