Nytt styre til fagskole for brann- og redningspersonell

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Den nye fagskolen for brann- og redningspersonell, som skal bygges i Tjeldsund, har fått nytt styre.

– Vi er svært glad for at vi nå har fått oppnevnt et nytt og svært kompetent fagskolestyre, og at Irene Lange Nordahl har sagt seg villig til å påta seg vervet som styreleder, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Hans-Petter Aasen.

Stortinget vedtok i budsjettet rett før jul nye kostnadsrammer for etablering av fagskolen, etter at det i fjor sommer ble klart at det ikke vil være mulig å etablere skolen innenfor allerede vedtatte kostnadsrammer.

 Målet er at fagskolen skal åpnes i januar 2024. Dette vil bli et stort løft for brannutdanningen i Norge, og gjøre brann- og redningsvesenet enda bedre rustet til å håndtere krevende situasjoner, sier Aasen.

Den nye fagskolen vil ha omfattende samfunnsmessige gevinster, og kommunene vil få tilført viktig kompetanse innenfor samfunnssikkerhet, risikoplanlegging og risikovurdering. Fagskolen vil være en åpen offentlig utdanning som alle kan søke seg til – i motsetning til dagens utdanning, som krever at man må være ansatt i et brann- og redningsvesen før man kan starte å utdanne seg til brann- og redningspersonell.

Det nye fagskolestyret består av:

 

Verv

 

1.        

Styreleder

Irene Lange Nordahl,  forretningsutvikler/prosjektleder

 

Nestleder

Velges av styret blant de interne styremedlemmene

2.        

Styremedlem

Jon Myrholdhaug, brannsjef, Oslo brann- og redningsetat (OBRE)

Vara

Geir Thorsen, brannsjef, Ålesund Brannvesen KF

3.        

Styremedlem

Anna Karin Hermansen, avdelingsleder forebyggende, Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Vara

 

Laila Lien Østgård, brannsjef, Valdres brann- og redningstjeneste IKS

4.        

Styremedlem

Annelise Kiønig, rektor, Fagskolen Kristiania

Vara

Rigmor Thorsteinsen, sjefingeniør, Statens vegvesen

5.        

Styremedlem

 

Odd Arne Thunberg, førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UIT Norges Arktiske Universitet

Vara

Andre Rondestvedt, seniorrådgiver, Universitetssykehuset Nord-Norge

6.        

Styremedlem

 

Marit Endresen, avdelingsdirektør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Vara

Børre Vik-Jacobsen, fagdirektør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

7.        

Styremedlem

Johan Marius Ly, avdelingsdirektør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Vara

 

Ann Christin Olsen-Haines, seksjonssjef, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

8.        

Styremedlem, ansatte-representant (midlertidig)

Barbro Teigland, rådgiver, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Vara

Thomas Grue, rådgiver, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

9.        

Styremedlem, student-representant (midlertidig)

Wictor Østvand Jensen, generalsekretær, Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF)

 

Vara

Henning Skau, leder, Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF)