-I fremtiden kan vi rydde miner helt uten mannskap om bord

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide døpte torsdag 18. august en ny ubemannet båt. Båten er en del av et autonomt og fjernstyrt mineryddingskonsept som Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og Kongsberggruppen forsker på.

- I dag markerte vi begynnelsen på en ny æra innen minerydding til sjøs. Odin representerer en spennende utvikling som vil ha stor betydning for vår forsvarsevne, sa forsvarsministeren under dåpen, som foregikk på FFIs brygge i Horten. Autonome ubemannede systemer er i rask utvikling og introduseres på stadig nye områder. Det foregår store teknologiske fremskritt knyttet til automatisering innen maritim skipsfart og Norge er blant de ledende i denne utviklingen.

Her er talen forsvarsministeren holdt under dåpen:
*sjekkes mot fremføringen*

Kjære alle sammen,

I 1866 ble det oppdaget et mystisk undervannsskjær.

Det oppførte seg som en hval, men kunne forflytte seg med stor hastighet over lange avstander.

En ekspedisjon ble sendt ut for å finne ut hva dette var.

Det ble snart klart at det var en undervannsbåt bygget av den noe eksentriske kaptein Nemo.

Slik, om enn ikke akkurat ordrett, begynner Jules Vernes utrolige bok «En verdensomseiling under havet» som kom ut i 1870.

Boka var reinspikka galskap.

Undervannsbåt, liksom.

Dette var science fiction, lenge før det var noe som het science fiction.

Veldig mye har skjedd siden 1870.

Den teknologiske utviklingen vi har opplevd, spesielt i vår levetid, har vært enorm.

Ikke minst på grunn av forsvarsindustrien.

Veldig mye av det mennesker før oss bare har fantasert om, og ikke en gang kunne forestille seg, har blitt virkelig.

Som undervannsbåter.

Eller GPS, internett og iPhone.

Science fiction har blitt science.

De to bærende elementene i” En verdensomseiling under havet” er teknologi og – åpenbart – havet.

Jeg tror ikke det er noen overdrivelse å si at slik er det også for Norge.

Våre havområder er flere ganger større enn våre landområder.

Vår nasjonale identitet er sterkt knyttet til fisken, til oljen og til sjøfarten.

Og det er teknologi som har har gjort oss i stand til å utnytte de ressursene vi har fått.

Havets muligheter, både over og under overflaten, har gitt oss mye av den velstanden vi i dag nyter godt av.

Å ha kontroll på egne havområder er derfor en viktig del av Norges forsvar.

Men vel så viktig er dette:

Havet knytter verden sammen.

Det er den viktigste transportåren vi har.

Og nettopp derfor har det også stor strategisk betydning.

Under andre verdenskrig fraktet norske krigsseilere personell, våpen og forsyninger for de allierte, inkludert 40 prosent av drivstoffet til allierte fly.

Trusselen mot dem var høy og konstant.

Fra bombefly og destroyere, men ikke minst fra ubåter og miner.

Tyskerne brukte enorme ressurser på å forsøke å stanse konvoiene.

Sjøminer var en viktig del av både alliert og tysk nektelsesstrategi.

Sjøminenes betydning er ikke mindre i dag.

Ved krig eller konflikt vil sjøveien være av avgjørende betydning for allierte forsterkninger og for vår egen og alliert bevegelsesfrihet.

Vår evne til å oppdage og uskadeliggjøre sjøminer vil derfor være svært viktig både for Norge og NATO.

I dag markerer vi begynnelsen på en ny æra innen minerydding til sjøs.

Satsningen på ubemannede og autonome systemer er en viktig del av den nye langtidsplanen for Forsvaret, og en klar bestilling til FFI.

Jeg er stolt av at Norge, gjennom FFI, Kongsberg og Sjøforsvaret, samt en lang rekke andre aktører innen forsvarsindustrien, er verdensledende på sine felt.

Jeg tror ikke det var tilfeldig at Jules Verne for nesten 150 år siden la handlingen av sin bok til en verden dypt under havets overflate.

Havet dekker 70 prosent av jorda og rommer et helt univers av skjulte hemmeligheter.

Og i krig og konflikt kan noen av de hemmelighetene være menneskeskapte med fiendtlige intensjoner.

Med Odin og hans tilhørende kapasiteter vil vi kunne oppdage og håndtere disse langt mer effektivt og med mindre risiko for vårt eget personell.

Jeg må innrømme at det ikke er hver dag jeg får døpe en radiostyrt båt.

Men så er jo heller ikke dette akkurat en farkost man kan kjøpe på Clas Ohlson.

Odin, kjære venner, representerer noe nytt og spennende i en utvikling som vil ha enorm betydning for vår forsvarsevne.

Tusen takk.

Til toppen