Offisielt fra statsråd 19 . januar 1996


Offisielt fra statsråd

19. januar 1996

Statsråd ble holdt på Oslo slott 19. januar 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

1. Proposisjoner og meldinger

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

St meld nr 24 (1995-96) Om organiseringen av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

2.Forskrifter

Finans- og tolldepartementet

Forskrift om endring av forskrift om arbeidsgivers regnskapsføring og oppgjør for skattetrekk mv fastsatt ved kongelig resolusjon av 23. januar 1987 med hjemmel i lov av 21. november 1952 nr 2 om betaling og innkreving av skatt (skattebetalingsloven).

Fiskeridepartementet

Forskrift om endring av forskrift av 12. desember 1986 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål.

3.Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet

Ambassadør Odd Lauritz Fosseidbråten utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Christen A. Blom-Dahl utnevnes til ulønnet generalkonsul i Valencia, Spania.

Administrasjonsdepartementet

Underdirektør Ottar Ostnes utnevnes til avdelingsdirektør i Administrasjonsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Byråsjef Roger Harald Nordhagen utnevnes til underdirektør i Administrasjonsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Rådgiver Janne Stene konstitueres som underdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Rådgiver Tone Kjeldsberg konstitueres som byråsjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet fram til 10. september 1996.

Miljøverndepartementet

Sjefingeniør Helge Onsrud utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidpsunkt departementet bestemmer.

Følgende underdirektører utnevnes til avdelingsdirektører i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer:

Terje Lind
Reidar Mørk
Hans Jacob Neuman
Per Menzony Bakken
Idunn Eidheim
Håvard Toresen
Tore Killingland.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Spesialrådgiver Ivar Gammelmo utnevnes til avdelingsdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4.Andre saker

Utenriksdepartementet

Det ulønnede konsulatet i Valencia, Spania, omdannes til ulønnet generalkonsulat.

Barne- og familiedepartementet

Fastsettelse av nytt formular for borgerlig vigsel med hjemmel i lov 4 juli 1991 nr 47 om ekteskap § 15.


Lagt inn 19 januar 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen