Offisielt fra statsråd 10. mars 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD

Statsråd ble holdt på Oslo slott 10. mars 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet

Byråsjef Irvin Eyolf Høyland utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.


Barne- og familiedepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av et utvalg for å fremme forslag om arbeidsvurdering som metode for likelønn mellom kvinner og menn:

 • Leder:
 • Ekspedisjonssjef Harald Nybøen, Barne- og familiedepartementet

  Medlemmer:

 • Prosjektleder Anthony Kallevig, Landsorganisasjonen i Norge
 • Saksbehandler Berit Berg, Landsorganisasjonen i Norge
 • Direktør Olav Magnussen, Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Avdelingsleder Bjørn Tore Stølen, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Leder Laila Dåvøy, Norsk Sykepleierforbund
 • Underdirektør Randi Reese, Kommunenes Sentralforbund
 • Likestillingsombud Anne Lise Ryel
 • Byråsjef Sverre Ødelien, Kommunal- og arbeidsdepartementet
 • Rådgiver Åsne Grønvold, Administrasjonsdepartementet
 • Rådgiver Kyrre Aamdal, Finans- og tolldepartementet
 • Forsker Geir Høgsnes, Institutt for samfunnsforskning
 • Professor Bjørg Aase Sørensen, Arbeidsforskningsinstituttet

  Sekretær:

 • Rådgiver Jorun Hjertø Wiik, Barne- og familiedepartementet


Justis- og politidepartementet

Konstituert dommer Liv Ingunn Mikelsen utnevnes til dommer ved Asker og Bærum herredsrett fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Advokat Erik Normann Holth utnevnes til dommer ved Asker og Bærum herredsrett fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert byfogd Aud Margit Kjensli utnevnes til byfogd ved Oslo byfogdembete fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Advokat Terje Reinholt Johansen utnevnes til byfogd ved Oslo byfogdembete fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Underdirektør Hilde Kollbær Strømme utnevnes til byfogd ved Oslo byfogdembete fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Underdirektør Wenche Flavik utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet fra den tid departementet bestemmer.


Landbruksdepartementet

Avdelingsingeniør Steinar Rundhaug beskikkes som jordskifte- dommer i Nord-Rogaland jordskiftesokn fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Proposisjoner og meldinger

Barne- og familiedepartementet

Ot prp nr 29 (1994-95) Om lov om endringar i lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene.

Andre saker

Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet gis fullmakt til å overføre USD 3 mill. til Holst-fondet.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Opseth med ektefelle ved offisielt besøk i Polen 29. - 31. mars 1995.


Finans- og tolldepartementet

Overføring av saksområder fra Finans- og tolldepartementet til Administrasjonsdepartementet:

 1. Regress mot embets- og tjenestemenn som har påført staten erstatningsansvar og/eller skade.
 2. Saker etter lov nr. 4 av 28. mars 1958 om ansvar og garanti for statens oppkrevere og regnskapsførere.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Vedtektsendring for Norges forskningsråd og fullmakt til å tilsette administrerende direktør.

Lagt inn 10 mars 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen