Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 10. mars 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD

Statsråd ble holdt på Oslo slott 10. mars 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet

Byråsjef Irvin Eyolf Høyland utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.


Barne- og familiedepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av et utvalg for å fremme forslag om arbeidsvurdering som metode for likelønn mellom kvinner og menn:

 • Leder:
 • Ekspedisjonssjef Harald Nybøen, Barne- og familiedepartementet

  Medlemmer:

 • Prosjektleder Anthony Kallevig, Landsorganisasjonen i Norge
 • Saksbehandler Berit Berg, Landsorganisasjonen i Norge
 • Direktør Olav Magnussen, Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Avdelingsleder Bjørn Tore Stølen, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Leder Laila Dåvøy, Norsk Sykepleierforbund
 • Underdirektør Randi Reese, Kommunenes Sentralforbund
 • Likestillingsombud Anne Lise Ryel
 • Byråsjef Sverre Ødelien, Kommunal- og arbeidsdepartementet
 • Rådgiver Åsne Grønvold, Administrasjonsdepartementet
 • Rådgiver Kyrre Aamdal, Finans- og tolldepartementet
 • Forsker Geir Høgsnes, Institutt for samfunnsforskning
 • Professor Bjørg Aase Sørensen, Arbeidsforskningsinstituttet

  Sekretær:

 • Rådgiver Jorun Hjertø Wiik, Barne- og familiedepartementet


Justis- og politidepartementet

Konstituert dommer Liv Ingunn Mikelsen utnevnes til dommer ved Asker og Bærum herredsrett fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Advokat Erik Normann Holth utnevnes til dommer ved Asker og Bærum herredsrett fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert byfogd Aud Margit Kjensli utnevnes til byfogd ved Oslo byfogdembete fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Advokat Terje Reinholt Johansen utnevnes til byfogd ved Oslo byfogdembete fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Underdirektør Hilde Kollbær Strømme utnevnes til byfogd ved Oslo byfogdembete fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Underdirektør Wenche Flavik utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet fra den tid departementet bestemmer.


Landbruksdepartementet

Avdelingsingeniør Steinar Rundhaug beskikkes som jordskifte- dommer i Nord-Rogaland jordskiftesokn fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Proposisjoner og meldinger

Barne- og familiedepartementet

Ot prp nr 29 (1994-95) Om lov om endringar i lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene.

Andre saker

Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet gis fullmakt til å overføre USD 3 mill. til Holst-fondet.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Opseth med ektefelle ved offisielt besøk i Polen 29. - 31. mars 1995.


Finans- og tolldepartementet

Overføring av saksområder fra Finans- og tolldepartementet til Administrasjonsdepartementet:

 1. Regress mot embets- og tjenestemenn som har påført staten erstatningsansvar og/eller skade.
 2. Saker etter lov nr. 4 av 28. mars 1958 om ansvar og garanti for statens oppkrevere og regnskapsførere.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Vedtektsendring for Norges forskningsråd og fullmakt til å tilsette administrerende direktør.

Lagt inn 10 mars 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen