Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 13. september 1996


OFFISIELT FRA STATSRÅD

13. september 1996

Statsråd ble holdt på Oslo slott 13. september 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Statsministeren

St meld nr 50 (1995-96) Om svar på private forslag fra Stortinget og Odelstinget til Regjeringen 1995-96

2.Forskrifter

Utenriksdepartementet, handelssaker

Endringer i forskrift av 30. juli 1992 nr. 592 om registrering av skip i norsk internasjonalt skipsregister og endringer i forskrift av 30. juli 1992 nr. 593 om registrering av skip i norsk ordinært skipsregister.

Nærings- og energidepartementet

Forskrift om endring av forskrift av 4. desember 1992 nr 907 om gjennomføring av EØS-avtalens bestemmelser om offentlig støtte fastsettes.

Forskrift om endring av forskrifter om gjennomføring av EØS-avtalens regler om offentlige anskaffelser fastsettes.

3.Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Følgende oppnevnes som medlemmer av delegasjon til De forente nasjoners 51, ordinære Generalforsamling:

Delegerte:
Utenriksminister Bjørn Tore Godal, leder
Statssekretær Jan Egeland, nestleder
Ambassadør Hans Jacob Biørn Lian

1. del av sesjonen:

Delegerte:
Stortingsrepresentant Gunnar Fatland
Stortingsrepresentant John I. Alvheim

Vararepresentanter:
Stortingsrepresentant Sigrun Eng
Stortingsrepresentant Sigvald Oppebøen Hansen
Stortingsrepresentant Mimmi Bæivi
Stortingsrepresentant Magnhild Meltveit Kleppa

2. del av sesjonen:

Delegerte:
Stortingsrepresentant Solveig Sollie
Stortingsrepresentant William Engseth

Vararepresentanter:
Stortingsrepresentant Eilef A. Meland
Stortingsrepresentant Ingvald Godal
Stortingsrepresentant Jørgen Holte
Stortingsrepresentant Rolf Terje Klungland

Pressemedarbeider:
Journalist Knut Erik Holm

Claire Notari utnevnes til ulønnet generalkonsul i Monaco.

Simón Alberto Kafie Handal utnevnes til ulønnet generalkonsul i Tegucigalpa, Honduras.

Louis Ange Chiappe utnevnes til ulønnet konsul i Ajaccio, Frankrike.

Lars-Erik Ingemar Andersson utnevnes til ulønnet konsul i Uddevalla, Sverige.

Fritz Hansen utnevnes til ulønnet konsul i Nykøbing, Falster, Danmark.

Justis- og politidepartementet

Advokat Filip Truyen konstitueres som lagdommer i Gulating lagmannsrett fra og med 3. oktober 1996 til og med 31. desember 1996.

Følgende utnevnes til dommere i Kristiansand byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer:

Assisterende fylkesmann Per Olaf Refsalen
Sorenskriver Yngve Svendsen

Advokat Brit-Mari Tveit utnevnes til dommer i Bergen byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Underdirektør Ingar Engelund utnevnes til dommer ved Salten sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert avdelingsdirektør Odd Storm-Paulsen utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidpsunkt departementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Spesialkonsulent Tor Olsen konstitueres som byråsjef i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og til og med 31. desember 1999.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Konstitusjon av rådgiver Magne Holter som byråsjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet fra 1. oktober 1996 til og med 30. september 1997.

Miljøverndepartementet

Seksjonsleder Torkel Ramberg utnevnes til ekspedisjonssjef i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Rådmann Dagfinn Høybråten beskikkes som trygdedirektør for en periode på 6 år med virkning fra 1. januar 1997.

4.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Reidar Sandal med ektefelle ved offisielt besøk i USA 22.-28. september 1996.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Grete Faremo med ledsager ved offisielt besøk i København 15.-17. september 1996.

Finans- og tolldepartementet

Undertegning av en overenskomst mellom de nordiske land for å unngå dobbeltbeskatning med hensyn til skatter på inntekt og formue.

Miljøverndepartementet

Fylkesplanen for Aust-Agder godkjennes i medhold av plan- og bygningslovens § 19-4.

_____________________________________________________________

St prp nr 1 - Statsbudsjettet/Trygdebudsjettet 1997:

 1. Utenriksdepartementet
  • For budsjetterminen 1997
 2. Administrasjonsdepartementet
  • Utgiftskap. 11,1500-1561 og 2445
  • Inntektskap. 3011,4500-4550,5445
 3. Barne- og familiedepartementet
  • Utgiftskap. 800-868
  • Inntektskap. 3860-3866
  • Barne- og familiedepartementet
  • Folketrygden - Utgifter under programområde 28
  • Fødselspenger
 4. Fiskeridepartementet
  • Utgiftskap. 1000-1070 og 2414
  • Inntektskap. 4020-4070
  • Fiskeridepartementet
  • Utgifter under programområdet 33 Arbeidsliv, Folketrygden
 5. Forsvarsdepartementet
  • Utgiftskap. 1700-1798, 2463
  • Inntektskap. 4700-4799
 6. Justis- og politidepartementet
  • Utgiftskap. 61, 400-482
  • Inntektskap. 3400-3481 og 5630
  • Justis- og politidepartementet
  • Svalbardbudsjettet
 7. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
  • Kap. 0200-0299, 2410, 2475, 3200-3299 og 5310
 8. Kommunal- og arbeidsdepartementet
  • Kap. 500-592, 2412 og 2425, 3520-3591 og 5607
  • Kommunal- og arbeidsdepartementet
  • Utgifter under programområdet 33 Arbeidsliv, Folketrygden
  • Kap. 2541, 2542 og 2543
 9. Kulturdepartementet
  • Utgiftskap. 300-398
  • Inntektskap. 3300-3334
 10. Landbruksdepartementet
  • Utgiftskap. 1100-1161, 2411 og 2472
  • Inntektskap. 4100-4161, 5311, 5545, 5571, 5609, 5651 og 5652
 11. Miljøverndepartementet
  • Utgiftskap. 1400-1471 og 2465
  • Inntektskap. 4400-4471
 12. Nærings- og energidepartementet
  • Kap. 900-992,2420,2440, 2442, 3900-3961,5320,5440,5608,5655,5656,5680 og 5682
 13. Samferdselsdepartementet
  • Kap. 1300-1380,2450,4302-4380,5450,5623 og 5640
 14. Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker
  • Om folketrygdens utgifter under programområdene 29 Sosiale formål og 30 Helsevern
  • Sosial- og helsedepartementet
  • Utgiftskap. 600-797, 2480 og 2481Inntektskap. 3600-3752,5577,5578,5631 og 5632

Lagt inn 13 september 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen