Offisielt fra statsråd 14. juni 1996


OFFISIELT FRA STATSRÅD 14. juni 1996

Statsråd ble holdt på Oslo slott 14. juni 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St meld nr 46 (1995-96) Om samarbeidet i Atlanterhavspakta sin organisasjon i 1995

Finans- og tolldepartementet

St meld nr 45 (1995-96) Boligtaksering og prinsipper for boligbeskatning

Forsvarsdepartementet

St prp nr 85 (1995-96) Om sammenbinding og utvidelse av Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelter i Indre Troms

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

St meld nr 47 (1995-96) Om elevvurdering, skolebasert vurdering og nasjonalt vurderingssystem

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og familiedepartementet

Lov om endringer i lov av 17. juni 1966 nr 12 om folketrygd. Tidskonto for selvstendig næringsdrivende m fl

Besl O nr 63 Lov nr 34

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Lov om endringer i lov av 23. mai 1980 nr. 13 om fagopplæring i arbeidslivet

Besl O nr 65 Lov nr 35

3.Forskrifter

Barne- og familiedepartementet

Forskrift om konstruksjon, produksjon og omsetning m v av fritidsfartøy fastsettes.

Fiskeridepartementet

Forskrift om enhetskvoteordning for den konsesjonspliktige ringnotflåten fastsettes.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Forskrift om rett til full godtgjørelse av utgifter til legehjelp ved allmennfarlige smittsomme sykdommer fastsettes.

4.Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ekspedisjonssjef Tor Berntin Næss utnevnes til sendemann i Brussel, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Ulf Sverre Henstad Christiansen utnevnes til generalkonsul i Minneapolis, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Tomm Paulsen utnevnes til ulønnet generalkonsul i Melbourne, Australia.

Justis- og politidepartementet

Konstituert statsadvokat Lars Fause utnevnes til statsadvokat ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Politiadjutant Jenny Margrethe Pedersen konstitueres som stadsadvokat ved Nordland statsadvokatemberer med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Førstekonsulent Harald Andre Ryen konstitueres som byråsjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet med tiltredelse fra 5. august 1996 til og med 4. august 1997.

Landbruksdepartementet

Beskikkelse av fylkesjordskiftesjef Gunnar Erling Sauve som jordskiftedommer ved Nedre Buskerud jordskifterett fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

5.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av FNs Havrettskonvensjon av 10 desember 1982 og tiltredelse til Gjennomføringsavtalen av 28. juli 1994.

Finans- og tolldepartementet

Kap 11 Slottet, Bygdø Kongsgård og Oscarshall

Inventarprosjekt på Slottet - utgifter til prosjektorganisasjon


Lagt inn 14 juni 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen