Offisielt fra statsråd 14. oktober 2005

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 14. oktober 2005. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utviklingssaker
St.prp. nr. 3 (2005/2006)
Om bistand i forbindelse med naturkatastrofer

2. Andre saker

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Bevilgningen i statsbudsjettet for 2005 under kapittel 163 Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter, post 70 Naturkatastrofer, overskrides med inntil 75 mill. kroner.

Statsministerens kontor
Søknad om avskjed for Regjeringen Bondevik II.
(Pressemelding)