Offisielt fra statsråd 14. oktober 2013

Regjeringen har i ekstraordinært statsråd i dag levert sin avskjedssøknad.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 14. oktober 2013 kl. 13.00.

Følgende vedtak offentliggjøres:

Statsminister Jens Stoltenberg fremla søknad om avskjed for Regjeringen.

Hans Majestet godtok søknaden og anmodet Statsrådet om inntil videre å ivareta de løpende forretninger som forretningsministerium.
(Pressemelding)