Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 14. september 2012

Statsråd ble holdt på Oslo slott 14. september 2012. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Prop. 147 S (2011-2012)
Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 98/2012 av 30. april 2012 om innlemming i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 691/2011 om europeiske miljøøkonomiske rekneskapar

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 148 L (2011-2012)
Midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus
(Pressemelding)

2. Klagesaker m.v.

Justis- og beredskapsdepartementet

Klage fra Sunniva Tofte over Justis- og beredskapsdepartementets vedtak av
3. september 2012 om å nekte fullt innsyn i dokument 22 i sak 2010 11376. Klagen tas ikke til følge.

3. Utnevnelser m.v.

Kunnskapsdepartementet

Seniorrådgiver Ellen Cathrine Arnesen konstitueres som avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av en traktat om Sierra Leones tiltredelse til avtalen om faglig og finansielt samarbeid mellom Kapp Verde, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Mauritania og Senegal på den ene side og Norge på den annen side om planlagt norsk støtte til fastsettelse av kontinentalsokkelens yttergrenser utenfor
200 nautiske mil av 21. september 2010 og tilleggsprotokollen av 20. september 2011.

Olje- og energidepartementet

Statsbudsjettet 2012. Samtykke til å pådra utgifter ut over gitt bevilgning under Olje- og energidepartementet i forbindelse med flytting og midlertidig innplassering i R5.

Til toppen