Offisielt fra statsråd 15. juni 1998

Offisielt fra statsråd 15. juni 1998

Statsråd ble holdt på Oslo slott 15. juni 1998. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot prp nr 81 (1997-98) Om lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Akademikernes Fellesorganisasjon og staten v/Arbeids- og administrasjonsdepartementet i forbindelse med tariffrevisjonen pr 1 mai 1998.

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Kommunal- og regionaldepartementet

Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Helse- og Sosialforbund og Kommunenes Sentralforbund i forbindelse med tariffrevisjonen pr 1 mai 1998. Lov nr 36 Besl. O. nr. 74 Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvistene mellom Norsk Sykepleierforbund, Norsk Radiografforbund og Norges Ingeniørorganisasjon NITO på den ene side og Kommunenes Sentralforbund på den annen side i forbindelse med tariffrevisjonen pr 1 mai 1998. Lov nr 37 Besl. O. nr. 75 Lagt inn 16. juni 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen