Offisielt fra statsråd 15. mars 1999

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 15. mars 1999. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Utnevnelser m.v.

Statsministeren

Statsråd Ragnhild Queseth Haarstad meddeles etter søknad avskjed i nåde fra embetet som medlem av Kongens råd fra 16. mars 1999 kl. 1100.

Statsråd Aud Inger Aure meddeles etter søknad avskjed i nåde fra embetet som medlem av Kongens råd fra 15. mars 1999 kl. 1400.

Fra 15. mars 1999 kl. 1400 overtar statsråd Odd Einar Dørum styret av Justis- og politidepartementet, statsråd Dag Jostein Fjærvoll styret av Samferdselsdepartementet og statsråd Eldbjørg Løwer styret av Forsvarsdepartementet.

Sykepleier Laila Dåvøy utnevnes til embetet som medlem av Kongens råd fra 15. mars 1999 kl. 1400 og overtar fra samme tidspunkt styret av Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Stortingsrepresentant Odd Roger Enoksen utnevnes til embetet som medlem av Kongens råd fra 16. mars 1999 kl. 1100 og overtar fra samme tidspunkt styret av Kommunal- og regionaldepartementet.

Statsråd Marit Arnstad innvilges permisjon fra 26. mars 1999 kl. 1200.

For den tiden statsråd Marit Arnstad har permisjon overtar statsråd Anne Enger Lahnstein styret av Olje- og energidepartementet i tillegg til Kulturdepartementet.

Statsråd Peter Angelsen oppnevnes som Norges representant i Nordisk Ministerråd med den særlige oppgave å ha ansvaret for samordningen av nordiske samarbeidsspørsmål (nordisk samarbeidsminister).

Statssekretær Bjørn Johan Solbakken fortsetter som statssekretær i Justis- og politidepartementet, og statssekretærene Per N. Hagen og Johanne N. Gaup fortsetter som statssekretærer i Kommunal- og regionaldepartementet.

Statssekretærene Kjell Alvheim i Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Ommund Heggheim i Forsvarsdepartementet, Åshild Anmarkrud i Justis- og politidepartementet og Torild Skogsholm i Samferdselsdepartementet gis avskjed i nåde fra 15. mars 1999 kl. 1400.

Lagt inn 15. mars 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen