Offisielt fra statsråd 15. september 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD 15. september 1995

Statsråd ble holdt på Oslo slott 15. september 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

1. Sanksjoner, ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Lov om endringer i lov av 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp og enkelte andre lover. Besl O nr 51 Lov nr 62

2. Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om mekanisk eller elektronisk innretninger som mot innskudd gir rett til spill uten mulighet for gevinst (underholdningsautomater).

3. Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet

Oppnevning av delegasjon til De forente nasjoners 50. ordinære generalforsamling:

Delegerte:

 • Utenriksminister Bjørn Tore Godal, leder
 • Statssekretær Jan Egeland, nestleder
 • Ambassadør Hans Jacob Biørn Lian
1. del av sesjonen:

Delegerte:

 • Stortingsrepresentant Aud Gaundal
 • Stortingsrepresentant Kjellbjørg Lunde
Vararepresentanter:
 • Stortingsrepresentant Erna Solberg
 • Stortingsrepresentant Odd Holten
 • Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen
 • Stortingsrepresentant Asmund Kristoffersen
2. del av sesjonen:

Delegerte:

 • Lagtingspresident Jan P. Syse
 • Stortingsrepresentant Fridtjof Frank Gundersen
Vararepresentanter:
 • Stortingsrepresentant Signe Øye
 • Stortingsrepresentant Marit Tingelstad
 • Stortingsrepresentant Tomas Norvoll
 • Stortingsrepresentant Olav Akselsen

Pressemedarbeider:

 • Journalist Per Nordrum

Fungerende underdirektør Per Kjell Mannes utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Byråsjef Mona Elisabeth Brother utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Igor Junas utnevnes til ulønnet generalkonsul i Bratislava, SlovakiaPer Edvard Jerker Karlsson utnevnes til ulønnet generalkonsul i Sundsvall, Sverige.

Ekspedisjonssjef Torben Foss beskikkes som ambassaderåd (fiskeriråd) ved Norges delegasjon til Den europeiske union i Brussel, for et tidsrom av to år, fra den tid Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Gudbrand Guthus beskikkes som ambassaderåd (konkurranseråd) ved Norges delegasjon til Den europeiske union i Brussel, for et tidsrom av to år fra den tid Utenriksdepartementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Rådgiver Lars Birkeli utnevnes som underdirektør i Finans- og tolldepartementet, fra den tid departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Kommandørkaptein Einar Johannes Ebbesen utnevnes til kommandør II i Sjøforsvaret fra den tid departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Politimester Olav Gjermund Neerland konstitueres som politimester i Halden for en periode av 3 år og fram til 9. august 1998.

4. Andre saker

Utenriksdepartementet

Det ulønnede konsulatet i Bratislava, Slovakia omdannes til ulønnet generalkonsulat.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Dispensasjon fra kravet om minimum en meter jordoverdekning på kistegrav i henhold til lov 3 august 1897 nr 1 om kirker og kirkegaarde § 55 jfr § 42 annet ledds siste punktum.


Lagt inn 15 september 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen