Offisielt fra statsråd 15 september 2006

Regjeringen innfører en tilskuddsordning for alternativ oppvarming og elektrisitetssparing i husholdninger. Dette er en av sakene behandlet i statsråd i dag.

Offisielt fra statsråd 15 september 2006

Statsråd ble holdt på Oslo slott 15. september 2006. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 81 (2005-2006)
Om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2006 under Utenriksdepartementet, Justis- og politidepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet som følge av situasjonen i Midtøsten

Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 82 (2005-2006)
Tiltak for å begrense elektrisitetsbruken i husholdninger
(Pressemelding)

2. Delegasjon av myndighet

Finansdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. § 7 femte ledd til Finansdepartementet.

3. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Avdelingsdirektør i Kommunerevisjonen, Hilde Bakken utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Tormod Cappelen Endresen utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Anita Nergård utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Henrik Ofstad utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Kjersti Ertresvaag Andersen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Signe Brudeset utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassaderåd Alf Arne Ramslien utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassadør Mette Kongshem utnevnes til hjemmebasert ambassadør for Sentral-Asia, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør Harald Neple oppnevnes som Ambassadeur en mission spéciale i egenskap av norsk representant i Det internasjonale energibyrås organer.

Finansdepartementet

Departementskonstituert avdelingsdirektør Håkon Tandstad utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet

Utnemning av underdirektør Jon Fredrik Birkheim Arnesen til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet med tiltreding frå det tidspunktet som departementet fastset.

4. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Bevilgninger i statsbudsjettet for 2006 under Utenriksdepartementet, Justis- og politidepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet overskrides med inntil 18 855 000 kroner.

Kultur- og kirkedepartementet

Statlig forsikring for utstillingen ”Karavanserai. Aserbajdsjan – Ildens Rike” ved Arkeologisk Museum i Stavanger. Forsikringen gjelder i tidsrommet 9. oktober 2006 – 29. april 2007.

Til toppen