Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 17. mars 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD

Statsråd ble holdt på Oslo slott 17. mars 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Bucuresti, Gunnar Henrikssøn Lindeman utnevnes tillike til sendemann i Chisinau, med rang som ambassadør.

Sendemann i Buenos Aires, Peter Nicolay Ræder utnevnes tillike til sendemann i Asuncion, med rang som ambassadør.

Jon Erik Ytreeide Engeset utnevnes til ulønnet konsul i Szczecin, Polen.

Jógvan Finn Christiansen utnevnes til ulønnet generalkonsul i Tórshavn, Færøyene.

Justis- og politidepartementet

Advokat Brynjar Østgård utnevnes til lagdommer i Hålogaland lagmannsrett fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Sanksjon

Justis- og politidepartementet

Lov om endringar i lov av 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) m.m. (ansvar for skade ved oljesøl frå skip) Besl O nr 37 Lov nr 13.

Proposisjoner og meldinger

Administrasjonsdepartementet

St prp nr 32 (1994-95) Endringar av medlemskap i Statens Pensjonskasse.

St prp nr 33 (1994-95) Pensjonar frå statskassa.


Forsvarsdepartementet

St prp nr 34 (1994-95) Om Hærens verksted- og lagerorganisasjon mm.


Kommunal- og arbeidsdepartementet

Ot prp nr 30 (1994-95) Om lov om endringar i lov av 1. mars 1985 nr. 3 om stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg (valgloven).

Andre saker

Utenriksdepartementet

Det gjenopprettes et ulønnet konsulat i Szczecin, Polen.


Forsvarsdepartementet

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for ektefellen til Generalinspektøren for Sjøforsvaret i forbindelse med offisielt besøk i Frankrike 4.-7. april 1995 og konferanse i Belgia 18.-19. april 1995.

Nærings- og energidepartementet

Inngåelse av en tilleggsavtale til Overenskomst av 16. oktober 1979 mellom Regjeringen i Kongeriket Norge og Regjeringen i Det forente Kongerike Storbritannia og Nord-Irland om utnyttelsen av Statfjord-reservoarene og transport av petroleum fra disse.

Lagt inn 20 mars 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen