Offisielt fra statsråd 17. mars 2000 kl. 12.00

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 17. mars 2000 kl. 1200. Det ble fattet følgende vedtak:

Hans Majestet bestemte at Statsrådets medlemmer overtar styre i departementene således:

Utenriksminister Thorbjørn Jagland, Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Statsråd Bjørn Tore Godal, Forsvarsdepartementet

Statsråd Grete Knudsen, Nærings- og handelsdepartementet

Statsråd Jørgen Hårek Kosmo, Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Finansdepartementet

Statsråd Sylvia Kristin Brustad, Kommunal- og regionaldepartementet

Statsråd Tore Tønne, Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Statsråd Ellen Horn, Kulturdepartementet

Statsråd Guri Ingebrigtsen, Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Statsråd Terje Moe Gustavsen, Samferdselsdepartementet

Statsråd Otto Gregussen, Fiskeridepartementet

Statsråd Anne Kristin Sydnes, Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Statsråd Siri Bjerke, Miljøverndepartementet

Stasråd Bjarne Håkon Hanssen, Landbruksdepartementet

Statsråd Hanne Harlem, Justis- og politidepartementet

Statsråd Karita Bekkemellem Orheim, Barne- og familiedepartementet

Statsråd Olav Akselsen, Olje- og energidepartementet

Statsråd Trond Giske, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Følgende utnevnes til statssekretærer fra 17. mars 2000 kl. 1200:

Eksekutivdirektør Jonas Gahr Støre, Statsministerens kontor

Kommunikasjonsrådgiver Solveig Solbakken, Barne- og familiedepartementet

Lærer Ellen Bergli, Fiskeridepartementet

Informasjonskonsulent Øystein Singsaas, Forsvarsdepartementet

Konsulent Brith Bergersen, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Adm. direktør Fatma Bhanzi Jynge, Kommunal- og regionaldepartementet

Spesialkonsulent Audun Tron, Kommunal- og regionaldepartementet

Forsker Steinar Pedersen, Kommunal- og regionaldepartementet

Politisk rådgiver Britt Schultz, Nærings- og handelsdepartementet

Barnehagevikar Eirin Kristin Sund, Samferdselsdepartementet

Forsker Espen Barth Eide, Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Avd. direktør Raymond Johansen, Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Seniorrådgiver Mona Juul, Utenriksdepartementet, utenrikssaker