Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 17. november 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD

Statsråd ble holdt på Oslo slott 17. november 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

Proposisjoner og meldinger

Barne- og familiedepartementet

Ot prp nr 12 (1995-96)Om lov om endringer i lov 18 desember 1981 nr 90 om merking av forbruksvarer

Finans- og tolldepartementet

Ot prp nr 15 (1995-96)Om lov om endringer i lov 14. juni 1985 nr. 61 om verdipapirhandel mv.

Fiskeridepartementet

St prp nr 23 (1995-96)Forslag om tilleggsløyvingar og andre endringar i statsbudsjettet for 1995 under Fiskeridepartementet

Kulturdepartementet

St meld nr 13 (1995-96)Lokalfjernsyn

Landbruksdepartementet

Ot prp nr 13 (1995-96)Om lov om forlengelse av og endringer i midlertidig lov om forbud mot innførsel, hold og avl av farlige hunder av 4. juli 1991 nr. 48 Ot prp nr 14 (1995-96)Om lov om forlengelse av og endringer i midlertidig lov av 22. juni 1990 nr. 44 om tiltak mot sjukdom hos akvatiske organismer St prp nr 1 Tillegg nr 7 (1995-96)Om endret ansvar for kjøttkontrollen og deler av næringsmidddeltilsynet m.v.

Nærings- og energidepartementet

Ot prp nr 11 (1995-96)Om lov om endring i lov 27 november 1992 nr 116 om offentlige anskaffelser mv

Samferdselsdepartementet

St prp nr 24 (1995-96)Om endra løyvingsvedtak m.v. for 1995 under Samferdselsdepartementet

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

St prp nr 22 (1995-96)Om endringer i bevilgninger under programområdene 28 Fødselspenger, 29 Sosiale formål, 30 Helsevern og 33 Arbeidsliv i statsbudsjettet for 1995

Forskrifter

Barne- og familiedepartementet

Forskrift om samsvarskontroll med produktsikkerhetsreglene ved import fra land utenfor EØS-området fastsettes.

Utnevnelser mv

Statsministeren

Miljøkoordinator Odd Erik Hansgaard utnevnes til statssekretær i Nærings- og energidepartementet fra 17. november 1995.

Forsvarsdepartementet

Oberstløytnant, midlertidig oberst II Arne Einar Dahlberg utnevnes til oberst II i Hærens intendantur fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Arne Fredrik Hill-Jensen utnevnes til oberst II i Luftforsvaret fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Major Dag Kolberg utnevnes til oberstløytnant i Infanteriet fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Major Erik Smedsrud utnevnes til oberstløytnant i Hærens transportkorps fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Orlogskaptein Jon Meyer utnevnes til kommandørkaptein i Sjøforsvaret fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Orlogskaptein Jan Roar Bakke utnevnes til kommandørkaptein i Sjøforsvaret fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Orlogskaptein Trond Grytting utnevnes til kommandørkaptein i Sjøforsvaret fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Orlogskaptein Harald Håkonsen utnevnes til kommandørkaptein i Sjøforsvaret fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Major, midlertidig oberstløytnant Kjell Olav Kjeldseth utnevnes til oberstløytnant i Luftforsvaret fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Major, midlertidig oberstløytnant Stein Erik Nodeland utnevnes til oberstløytnant i Luftforsvaret fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Major, midlertidig oberstløytnant Jon Ragnar Krogstad utnevnes til oberstløytnant i Luftforsvaret fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstitusjon av Terje Sjeggestad som ekspedisjonssjef i Justis- og politidepartementet forlenges fram til 31. desember 1996.

Miljøverndepartementet

Fagsjef/ass. generalsekretær Tore Killingland utnevnes til underdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Andre saker

Justis- og politidepartementet

Samtykke til å overskride vedtatt bevilgning på statsbudsjettet 1995 med inntil 2,2 mill. kroner og at vedtatt bevilgning i Svalbard- budsjettet kan overskrides tilsvarende.


Lagt inn 17 november 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen
Til toppen