Offisielt fra statsråd 17. oktober 1997 kl. 11.00

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 17. oktober 1997 kl 1100. Det ble fattet følgende vedtak:

Statsrådet

Statsminister Thorbjørn Jagland, utenriksminister Bjørn Tore Godal og statsrådene Thorbjørn Berntsen, Kjell Opseth, Gudmund Hernes, Sissel Rønbeck, Grete Knudsen, Kari Nordheim-Larsen, Jørgen Kosmo, Jens Stoltenberg, Hill-Marta Solberg, Reidar Sandal, Dag Terje Andersen, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Turid Birkeland, Sylvia Kristin Brustad, Bendik Rugaas, Ranveig Føiland og Gerd-Liv Valla gis etter søknad avskjed i nåde fra sine embeter som medlemmer av Kongens råd fra 17. oktober 1997 kl. 1300.

Følgende statssekretærer gis avskjed i nåde fra 17. oktober 1997 kl. 1300:

Britt Schultz, Statsministerens kontor Norvald Mo, Statsministerens kontor Frøy Kannert, Statsministerens kontor Terje Moe Gustavsen, Statsministerens kontor Jan Egeland, Utenriksdepartementet, utenrikssaker Siri Bjerke, Utenriksdepartementet, utenrikssaker Frode Forfang, Utenriksdepartementet, bistandssaker Sylfest Lomheim, Barne- og familiedepartementet Marianne Andreassen, Finans- og tolldepartementet Mary Kvidal, Finans- og tolldepartementet Asbjørn Rasch jr, Fiskeridepartementet Martin Kolberg, Forsvarsdepartementet Ingunn Yssen, Justis- og politidepartementet Torolv Groseth, Justis- og politidepartementet Astrid Søgnen, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Per Wøien, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet May Britt Lunde, Kommunal- og arbeidsdepartementet Stig Erik Fossum, Kulturdepartementet Ottar Befring, Landbruksdepartementet Erik Orskaug, Miljøverndepartementet Inger Karin Nerheim, Nærings- og handelsdepartementet Nils Amund Røhne, Nærings- og handelsdepartementet Liv Undheim, Olje- og energidepartementet Arve Bakke, Planleggings- og samordningsdepartementet Finn Grønseth, Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker Kari Paulsrud, Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Stortingsrepresentant Kjell Magne Bondevik utnevnes til statsminister og følgende statsråder fra 17. oktober 1997 kl. 1300:

Stortingsrepresentant Anne Enger Lahnstein Stortingsrepresentant Valgerd Svarstad Haugland Stortingsrepresentant Lars Sponheim Spesialråd Knut Vollebæk Fisker, tidl.stortingsrepresentant Peter Angelsen Stortingsrepresentant Gudmund Restad Tidl. stortingsrepresentant Ragnhild Queseth Haarstad Fylkesmann Kåre Gjønnes Ordfører Aud Inger Aure Direktør Eldbjørg Løwer Stortingsrepresentant Odd Einar Dørum Stortingsrepresentant Jon Lilletun Rektor, tidl. stortingsrepresentant Dag Jostein Fjærvoll Stortingsrepresentant Magnhild Meltveit Kleppa Trygdedirektør Dagfinn Høybråten Tidl. stortingsrepresentant Marit Arnstad Stortingsrepresentant Hilde Frafjord Johnson Nestleder Guro Fjellanger Lagt inn 17 oktober 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen