Offisielt fra statsråd 17. oktober kl. 13.00

Offisielt fra statsråd 17. oktober kl. 13.00

Statsråd ble holdt på Oslo slott 17. oktober 2005 kl. 1300. Følgende vedtak offentliggjøres:

Hans Majestet Kongens fordeling av departementene mellom statsrådets medlemmer:

Statsrådets medlemmer overtar styret av departementene således:

Statsråd Kristin Halvorsen, Finansdepartementet

Statsråd Åslaug Marie Haga, Kommunal- og regionaldepartementet, unntatt Innvandringsavdelingen, Integrerings- og mangfoldsavdelingen og Same- og minoritetspolitisk avdeling

Utenriksminister Jonas Gahr Støre, Utenriksdepartementet

Statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen, Forsvarsdepartementet

Statsråd Helen Oddveig Bjørnøy, Miljøverndepartementet

Statsråd Odd Roger Enoksen, Olje- og energidepartementet

Statsråd Erik Solheim, Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Statsråd Odd Eriksen, Nærings- og handelsdepartementet

Statsråd Liv Signe Navarsete, Samferdselsdepartementet

Statsråd Øystein Kåre Djupedal, Utdannings- og forskningsdepartementet, samt ansvaret for å bestyre de deler av Barne- og ungdomsavdelingen i Barne- og familiedepartementet som har ansvaret for barnehagesaker

Statsråd Bjarne Håkon Hanssen, Arbeids-og sosialdepartementet, unntatt Seksjon for alkohol og narkotika i Velferdspolitisk avdeling. I tillegg gis han ansvaret for å bestyre Innvandringsavdelingen, Integrerings- og mangfoldsavdelingen og Same- og minoritetspolitisk avdeling i Kommunal- og regionaldepartementet

Statsråd Knut Storberget, Justis- og politidepartementet

Statsråd Karita Bekkemellem, Barne- og familiedepartementet, unntatt de deler av Barne- og ungdomsavdelingen i Barne- og familiedepartementet som har ansvaret for barnehagesaker

Statsråd Trond Giske, Kultur- og kirkedepartementet

Statsråd Sylvia Kristin Brustad, Helse- og omsorgsdepartementet, samt ansvaret for å bestyre Seksjon for alkohol og narkotika i Velferdspolitisk avdeling i Arbeids- og sosialdepartementet

Statsråd Heidi Grande Røys, Moderniseringsdepartementet

Statsråd Terje Riis-Johansen, Landbruks- og matdepartementet

Statsråd Helga Pedersen, Fiskeri- og kystdepartementet

Statsråd Kristin Halvorsen bemyndiges til i forfallstilfelle å fungere som statsministerens stedfortreder. Har også statsråd Kristin Halvorsen forfall, fungerer statsråd Åslaug Marie Haga og deretter utenriksminister Jonas Gahr Støre som stedfortreder. Har også disse statsråder forfall, utfører den første av de tilstedeværende medlemmer av statsrådet statsministerens funksjoner.

Statsråd Erik Solheim bemyndiges til å forestå styret av Utenriksdepartementet når utenriksministeren er fraværende.

Statsråd Heidi Grande Røys oppnevnes som Norges representant i Nordisk Ministerråd med den særlige oppgave å ha ansvaret for samordningen av nordiske samarbeids-spørsmål.

Følgende utnevnes til statssekretærer fra 17. oktober 2005 kl.1300:

Sekretariatsleder Lars Erik Flatø, for statsminister Jens Stoltenberg

Partisekretær Bård Vegar Solhjell, for statsminister Jens Stoltenberg

Politisk rådgiver Hege Solbakken, for statsminister Jens Stoltenberg

Distriktssekretær Svein Fjellheim, for statsminister Jens Stoltenberg

Direktør Morten Wetland, for statsminister Jens Stoltenberg

Informasjonsrådgiver Torbjørn Giæver Eriksen, for statsminister Jens Stoltenberg

Politisk rådgiver Rita Skjærvik, for statsminister Jens Stoltenberg

Sekretariatsleder Roger Schjerva, for statsråd Kristin Halvorsen

Spesialutsending Geir Axelsen, for statsråd Kristin Halvorsen

Avdelingsleder Bjørn Arild Gram, for statsråd Kristin Halvorsen

Personlig rådgiver Roger Østlie Sandum, for statsråd Kristin Halvorsen

Kommunikasjonsdirektør Inge Bartnes for statsråd Åslaug Marie Haga

Politisk rådgiver Guri Størvold, for statsråd Åslaug Marie Haga

Seniorforsker Espen Barth Eide, for statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen

Vernepleier Henriette Westhrin, for statsråd Helen Oddveig Bjørnøy

Utdanningsdirektør Anne Margareth Stenhammer, for statsråd Erik Solheim

Rektor Åge Ronald Rosnes, for statsråd Øystein Kåre Djupedal

Politisk rådgiver Lisbet Rugtvedt, for statsråd Øystein Kåre Djupedal

(Pressemelding)