Offisielt fra statsråd 17.oktober kl. 11.00

Offisielt fra statsråd 17.oktober kl. 11.00

Statsråd ble holdt på Oslo slott 17. oktober 2005 kl. 1100. Følgende vedtak offentliggjøres:

Statsrådet

Statsminister Kjell Magne Bondevik, utenriksminister Jan Petersen, statsrådene Erna Solberg, Dagfinn Høybråten, Lars Sponheim, Per-Kristian Foss, Odd Einar Dørum, Valgerd Svarstad Haugland, Hilde Frafjord Johnson, Laila Dåvøy, Kristin Clemet, SveinLudvigsen, Ansgar Gabrielsen, Torild Skogsholm, Kristin Krohn Devold, Børge Brende, Morten Andreas Meyer, Thorhild Widvey og Knut Arild Hareide gis etter søknad avskjed i nåde fra sine embeter som medlemmer av Kongens råd fra 17. oktober 2005 kl. 1300.

Følgende statssekretærer gis avskjed i nåde fra 17. oktober 2005 kl. 1300:

Statssekretær Kari Husøy for statsminister Kjell Magne Bondevik
Statssekretær Eirik Ola Hektoen Moen for statsminister Kjell Magne Bondevik
Statssekretær Odd Jostein Sæter for statsminister Kjell Magne Bondevik
Statssekretær Gunnar Husan for statsminister Kjell Magne Bondevik
Statssekretær Siv Nordrum for statsminister Kjell Magne Bondevik
Statssekretær Kristin Ravnanger for statsråd Dagfinn Høybråten
Statssekretær Helge Eide for statsråd Dagfinn Høybråten
Statssekretær Øystein Børmer for statsråd Per-Kristian Foss
Statssekretær Harald Solberg for statsråd Per-Kristian Foss
Statssekretær Kari Olrud Moen for statsråd Per-Kristian Foss
Statssekretær Geir S. Olsen for statsråd Per-Kristian Foss
Statssekretær Janne Johnsen for statsråd Svein Ludvigsen
Statssekretær Bård Glad Pedersen for statsråd Kristin Krohn Devold
Statssekretær Jan Otto Risebrobakken for statsråd Ansgar Gabrielsen
Statssekretær Rita Sletner for statsråd Odd Einar Dørum
Statssekretær Trond Prytz for statsråd Odd Einar Dørum
Statssekretær Cathrin Bretzeg for statsråd Erna Solberg
Statssekretær Ellen Inga Olavsdatter Hætta for statsråd Erna Solberg
Statssekretær Roger Iversen for statsråd Erna Solberg
Statssekretær Just Hjalmar Johansen for statsråd Erna Solberg
Statssekretær Berit Øksnes Gjerløw for statsråd Valgerd Svarstad Haugland
Statssekretær Yngve Slettholm for statsråd Valgerd Svarstad Haugland
Statssekretær Øyvind Håbrekke for statsråd Knut Arild Hareide
Statssekretær Eirik Lae Solberg for statsråd Morten Andreas Meyer
Statssekretær Lars Jacob Hiim for statsråd Børge Brende
Statssekretær Tone Skogen for statsråd Børge Brende
Statssekretær Oluf Ulseth for statsråd Thorhild Widvey
Statssekretær Arnfinn Torbjørn Ellingsen for statsråd Torild Skogsholm
Statssekretær Bjørn Haugstad for statsråd Kristin Clemet
Statssekretær Helge Ole Bergesen for statsråd Kristin Clemet
Statssekretær Kim Traavik for utenriksminister Jan Petersen
Statssekretær Vidar Helgesen for utenriksminster Jan Petersen
Statssekretær Sylvi Graham for utenriksminister Jan Petersen
Statssekretær Leiv Lunde for statsråd Hilde Frafjord Johnson

Jens Stoltenberg utnevnes til statsminister og følgende til statsråder fra 17. oktober 2005 kl. 1300:

Stortingsrepresentant Kristin Halvorsen
Stortingsrepresentant Åslaug Marie Haga
Generalsekretær Jonas Gahr Støre
Stortingsrepresentant Anne-Grete Strøm-Erichsen
Generalsekretær Helen Oddveig Bjørnøy
Administrerende direktør Odd Roger Enoksen
Seniorrådgiver Erik Solheim
Fylkesråd Odd Eriksen
Stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete
Stortingsrepresentant Øystein Kåre Djupedal
Stortingsrepresentant Bjarne Håkon Hanssen
Stortingsrepresentant Knut Storberget
Stortingsrepresentant Karita Bekkemellem
Stortingsrepresentant Trond Giske
Stortingsrepresentant Sylvia Kristin Brustad
Barnehagestyrer Heidi Grande Røys
Daglig leder Terje Riis-Johansen
Fylkesordfører Helga Pedersen

(pressemelding)