Offisielt fra statsråd 19. oktober 2001 kl. 12.00

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 19. oktober 2001 kl. 1200. Følgende vedtak offentliggjøres:

Hans Majestet bestemte at Statsrådets medlemmer overtar styret av departementene således:

Utenriksminister Jan Petersen, Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Statsråd Per-Kristian Foss, Finansdepartementet

Statsråd Valgerd Svarstad Haugland, Kulturdepartementet, samt ansvaret for å bestyre Kirkeavdelingen i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Statsråd Lars Sponheim, Landbruksdepartementet

Statsråd Odd Einar Dørum, Justisdepartementet

Statsråd Dagfinn Høybråten, Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Statsråd Hilde Frafjord Johnson, Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Statsråd Einar Steensnæs, Olje- og energidepartementet

Statsråd Laila Dåvøy, Barne- og familiedepartementet

Statsråd Kristin Clemet, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, med unntak av Kirkeavdelingen

Statsråd Svein Ludvigsen, Fiskeridepartementet

Statsråd Victor Danielsen Norman, Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Statsråd Ingjerd Schou, Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Statsråd Ansgar Gabrielsen, Nærings- og handelsdepartementet

Statsråd Torild Skogsholm, Samferdselsdepartementet

Statsråd Erna Solberg, Kommunal- og regionaldepartementet

Statsråd Kristin Krohn Devold, Forsvarsdepartementet

Statsråd Børge Brende, Miljøverndepartementet

Følgende utnevnes til statssekretærer fra
19. oktober 2001 kl. 1200:

Sekretariatsleder Kari Husøy, Statsministerens kontor

Spesialrådgiver Gunnar Husan, Statsministerens kontor

Spesialrådgiver Odd Jostein Sæter, Statsministerens kontor

Generalsekretær Eirik Ola Hektoen Moen, Statsministerens kontor

Redaktør Gunnar Kvassheim, Statsministerens kontor

2. nestleder Odd Anders With, Barne- og familiedepartementet

Politisk rådgiver Øystein Børmer, Finansdepartementet

Konsulent Kari Elisabeth Olrud Moen, Finansdepartementet

Forretningsutvikler Knut Arild Hareide, Finansdepartementet

Daglig leder Solveig Strand, Fiskeridepartementet

Forsker Bjørn Haugstad, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Sogneprest Berit Øksnes Gjerløw, Kulturdepartementet

1.amanuensis Yngve Johan Slettholm, Kulturdepartementet

Rektor Leif Helge Kongshaug, Landbruksdepartementet

Siviløkonom André Støylen, Miljøverndepartementet

Direktør Helle Hammer, Nærings- og handelsdepartementet

Rektor Arnfinn Torbjørn Ellingsen, Samferdselsdepartementet

Byråd Kristin Ravnanger, Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Direktør Osmund Kaldheim, Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Konserndirektør Elsbeth Tronstad, Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Advokatfullmektig Vidar Helgesen, Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ekspedisjonssjef Kim Traavik, Utenriksdepartementet, utenrikssaker