Offisielt fra statsråd 19. oktober 2001 kl. 10.00

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 19. oktober 2001 kl. 1000. Følgende vedtak offentliggjøres:

Statsrådet

Statsminister Jens Stoltenberg, utenriksminister Thorbjørn Jagland, statsrådene Bjørn Tore Godal, Grete Knudsen, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Sylvia Kristin Brustad, Tore Tønne, Ellen Horn, Guri Ingebrigtsen, Terje Moe Gustavsen, Otto Gregussen, Anne Kristin Sydnes, Siri Bjerke, Bjarne Håkon Hanssen, Hanne Harlem, Karita Bekkemellem Orheim, Olav Akselsen og Trond Giske gis etter søknad avskjed i nåde fra sine embeter som medlemmer av Kongens råd fra 19. oktober 2001 kl. 1200.

Følgende statssekretærer gis avskjed i nåde fra 19. oktober 2001 kl. 1200:

Jonas Gahr Støre, Statsministerens kontor

Norvald Mo, Statsministerens kontor

Jan-Erik Larsen, Statsministerens kontor

Tom Therkildsen, Statsministerens kontor

Lisbeth Berg-Hansen, Statsministerens kontor

Marianne Seip Haugsnes, Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Solveig Solbakken, Barne- og familiedepartementet

Ellen Mo, Finansdepartementet

Vidar Ovesen, Finansdepartementet

Hege Marie Norheim, Finansdepartementet

Ellen Bergli, Fiskeridepartementet

Øystein Singsaas, Forsvarsdepartementet

Øystein Mæland, Justis- og politidepartementet

Anne Lise Ryel, Justis- og politidepartementet

Randi Øverland, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Nina Tangnæs Grønvold, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Audun Tron, Kommunal- og regionaldepartementet

Steinar Pedersen, Kommunal- og regionaldepartementet

Sverre Bugge, Kommunal- og regionaldepartementet

Einar Gelius, Kommunal- og regionaldepartementet

Roger Ingebrigtsen, Kulturdepartementet

Sveinung Valle, Landbruksdepartementet

Stein Lier-Hansen, Miljøverndepartementet

Britt Schultz, Nærings- og handelsdepartementet

Tore O. Sandvik, Nærings- og handelsdepartementet

Bjørg Kirsten Sandal, Olje- og energidepartementet

Eirin Kristin Sund, Samferdselsdepartementet

Tore Hagebakken, Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Lars Erik Flatø, Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Raymond Johansen, Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Espen Barth Eide, Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Jan Bøhler, Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sigrun Møgedal, Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Kristelig Folkepartis parlamentariske leder Kjell Magne Bondevik

utnevnes til statsminister og følgende til statsråder fra 19. oktober 2001
kl. 1200:

Stortingsrepresentant Jan Petersen

Stortingsrepresentant Per-Kristian Foss

Stortingsrepresentant Valgerd Svarstad Haugland

Stortingsrepresentant Lars Sponheim

Stortingsrepresentant Odd Einar Dørum

Trygdedirektør Dagfinn Høybråten

Cand. polit. Hilde Frafjord Johnson

Stortingsrepresentant Einar Steensnæs

Daglig leder Laila Dåvøy

Viseadministrerende direktør Kristin Clemet

Banksjef Svein Harald Ludvigsen

Rektor Victor Danielsen Norman

Stortingsrepresentant Ingjerd Schou

Stortingsrepresentant Ansgar Gabrielsen

Direktør Torild Skogsholm

Stortingsrepresentant Erna Solberg

Stortingsrepresentant Kristin Krohn Devold

Stortingsrepresentant Børge Brende