Offisielt fra statsråd 2. mars 2020

I statsråd i dag ble det gjort endringer i regjeringen.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 2. mars 2020. Følgende vedtak offentliggjøres:

  1. Statsråd Geir Inge Sivertsen gis avskjed i nåde.
  2. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen overtar inntil videre styret av fiskeri- og sjømatsaker i Nærings- og fiskeridepartementet, i tillegg til ansvaret han i dag har for Arbeids- og sosialdepartementet.
  3. Statssekretær Trine Danielsen gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Geir Inge Sivertsen og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Torbjørn Røe Isaksen i Nærings- og fiskeridepartementet.
  4. Alle endringene ovenfor skjer med virkning fra 2. mars 2020 kl. 11.30.