Offisielt fra statsråd 23. juni 2000 kl. 14.00

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 23. juni 2000 kl. 1400. Følgende vedtak offentliggjøres:

  1. Andre saker

Kommunal- og regionaldepartementet

Provisorisk anordning om lønnsnemndbehandling av arbeidstvistene i oljesektoren i forbindelse med tariffrevisjonen per. 1. juni 2000.