Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 23. september 1994


OFFISIELT FRA STATSRÅD 23. september 1994

Statsråd ble holdt på Oslo slott 23. september 1994. Det ble fattet følgende vedtak:

Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Følgende oppnevnes som medlemmer av en delegasjon til De forente nasjoners 49. ordinære Generalforsamling:

Delegerte:

 • linkdoc#docUtenriksminister Bjørn Tore Godal, leder
 • Statssekretær Jan Egeland, nestleder
 • Ambassadør Hans Jacob Biørn Lian

1. del av sesjonen: Delegerte:

 • Stortingsrepresentant Kjellaug Nakkim
 • Stortingsrepresentant Hans J. Røsjorde

Vararepresentanter:

 • Stortingsrepresentant Oddbjørg Ausdal Starrfelt
 • Stortingsrepresentant Rita Tveiten

2. del av sesjonen: Delegerte:

 • Stortingsrepresentant Terje Sandkjær
 • Stortingsrepresentant Kjell Engebretsen

Vararepresentanter:

 • Stortingsrepresentant Gunnar Halvorsen
 • Stortingsrepresentant Arild Lund
 • Stortingsrepresentant May-Helen Molvær Grimstad
 • Stortingsrepresentant Ane Sofie Tømmerås

Pressemedarbeider:

 • Journalist Per Erik Borge, Administrasjonsdepartementet

Underdirektør Jon A. Lea utnevnes til avdelingsdirektør i Administrasjonsdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Rådgiver Bjarne Stakkestad konstitueres som avdelingsdirektør i Finans- og tolldepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Generalløytnant Dagfinn Peder Danielsen beordres i stillingen som sjef for Militærmisjonen i Brüssel fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberst II Rolf Thomsen utnevnes til oberst I i Infanteriet og beordres til tjeneste som sjef for Finnmark landforsvar fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Otto Inge Molvær utnevnes til kommandør II i Sjøforsvaret og beordres til tjeneste som Sanitetsinspektør fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Ass.fylkeshelsesjef Margrete Cappelen utnevnes til underdirektør i Sosial- og helsedepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Forskrifter

Finans- og tolldepartementet

Med hjemmel i lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (skattebetalingsloven) §§ 33 og 34, gjøres endringer i forskrift om påleggstrekk.

Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, handelssaker

St.prp. nr. 65 Om resultatet av Uruguay-runden (1986-93) og om (1993-94) samtykke til ratifikasjon av Avtale om opprettelse av Verdens Handelsorganisasjon (WTO) m.m.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Ot.prp. nr. 90 Om lov om endringer i lov 4 februar 1977 nr 4 om (1993-94) arbeidervern og arbeidsmiljø m. v. - tillegg til Ot prp nr 50 (1993-94) Om lov om endringer i lov 4 februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeids- miljø m. v.

Lagt inn 26 september 1994 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen