Offisielt fra statsråd 29. mai 2001

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 29. mai 2001. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 92 (2000-2001)
Om jordbruksoppgjøret 2001 – endringer i statsbudsjettet for 2001 m.m.