Offisielt fra statsråd 29. november 2021

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 29. november 2021. Følgende vedtak offentliggjøres.

1. Sanksjoner og ikrafttredelser

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 23. november 2021 til lov om endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven (forlengelse av midlertidige forskriftshjemler for håndtering av koronapandemien mv.).
Lovvedtak 2 (2021-2022)  Lov nr. 143