Offisielt fra statsråd 4. februar 1997

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd 4. februar 1997

Statsråd ble holdt på Oslo slott 4. februar 1997. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Utnevnelser m.v.

Statsministeren

Statsråd Anne Holt meddeles etter søknad avskjed i nåde fra embetet som medlem av Kongens råd fra 4. februar 1997 kl 1300.

Fra samme tidspunkt fritas statsråd Jørgen Hårek Kosmo for styret av Justis- og politidepartementet. Statsråd Kosmo fortsetter å bestyre Forsvarsdepartementet.

Forbundsnestleder Gerd Liv Valla utnevnes til embetet som medlem av Kongens råd fra 4. februar 1997 kl 1300 og overtar fra samme tidspunkt styret av Justis- og politidepartementet.

Statssekretærene Øystein Mæland og Berit Reiss-Andersen fortsetter som statssekretærer i Justis- og politidepartementet.

Lagt inn 7 februar 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen