Offisielt fra statsråd 4. oktober 2002

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 4. oktober 2002. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp.nr. 2 (2002-2003)
Om samtykke til tiltredelse av Genèveavtalen av 2. juli 1999 til Haagoverenskomsten av 6. november 1925 om internasjonal registrering av design

Fiskeridepartementet

St.meld.nr. 5 (2002-2003)
Nordisk samarbeid

Justis- og politidepartementet

Ot.prp.nr. 2 (2002-2003)
Om lov om beskyttelse av design (designloven)
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

St.prp.nr. 3 (2002-2003)
Den nye Svinesundsforbindelsen m.m.
(Pressemelding)

Sosialdepartementet

St.meld.nr. 6 (2002-2003)
Tiltaksplan mot fattigdom
(Pressemelding)

Statsministerens kontor

St.meld.nr. 4 (2002-2003)
Om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2001-2002

2. Forskrifter

Fiskeridepartementet

Forskrift om endring av forskrift av 5. juli 2002 om enhetskvoteordning og rederikvoteordning for fartøy med industritråltillatelse fastsettes.

Miljøverndepartementet

Forskrift om lokal luftkvalitet og forskrift om grenseverdier for støy fastsettes.
(Pressemelding)

3. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Pretoria, Windhoek og Maseru, ambassadør Jon Dagfinnson Bech utnevnes tillike til ambassadør i Mbabane.

Seniorrådgiver Arild Retvedt Øyen utnevnes til ambassadør i Luanda med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finansdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Torun Reite utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Børge Brende med ektefelle ved offisielt besøk i Romania 18.-20. oktober 2002.

Olje- og energidepartementet

Tilslutning til plan for utbygging og drift og plan for anlegg og drift av visund gasseksport.
(Pressemelding)