Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 5. januar 1996


Offisielt fra statsråd 5. januar 1999

Statsråd ble holdt på Oslo slott 5. januar 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Lov om endringer i lov av 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer (foreldelse av krav på skadeerstatning). Besl O nr 34

Lov nr 1 Loven trer i kraft straks.

Landbruksdepartementet

Lov om endringar i lov av 21. desember 1979 nr. 77 om jordskifte o.a. (jordskifteloven) m.m. Besl O nr 20 Lov nr 2

Lov om endringer i enkelte lover på Landbruksdepartementets område som følge av EØS-avtalen. Besl O nr 23 Lov nr 3

Loven trer i kraft straks.

2.Forskrifter

Kulturdepartementet

Forskrift om nærkringkasting fastsettes. Forskriften trer i kraft

10. januar 1996 og forskrift av 4. mars 1988 nr 189 oppheves fra samme dag.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

I medhold av forskrift av 4. desember 1992 om vederlag for sosiale tjenester og hjemmesykepleie m v fastsettes utgiftstaket for vederlag for sosiale tjenester og hjemmesykepleie, for husstander med inntekter under 2 G til kr. 50,00 pr mnd.

3.Styrer, utvalg

Finans- og tolldepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer av Riksskattenemnda for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1999:

Medlemmer

  • Olav T. Laake, formann
  • Arne Reitan
  • Jenny Sevaldson
  • Knut Njøs
  • Astrid L. Østbø

Varamedlemmer:

  • Jan B. Reiding
  • Mariann Andersen
  • Einar Langseth
  • Halvard Sveen
  • Reidun Winter

4.Klagesaker

Landbruksdepartementet

Klage fra Hermod Skaftesmo over departementets vedtak av 17.11.1994 om odelsfrigjøring av gnr. 128/6 og 7 i Nærøy kommune, Nord-Trøndelag fylke, tas ikke til følge.

Klagen fra Gunnhild og Egil Bauer over departementets vedtak av 11.7.1994 om ikke å ekspropriere gnr. 4/7 og 14 i Åsnes kommune, tas ikke til følge.

5.Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassaderåd Olav Berstad utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Førstekonsulent Fredrik Arthur utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberstløytnant Sven Skjæveland utnevnes til oberst II i Ingeniørvåpenet fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Major Torgeir Kjos utnevnes til oberstløytnant i Artilleriet fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Rådgiver Anne Pauline Jensen utnevnes til underdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Ola-Kristian Hoff utnevnes til underdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Ingmar Nestor Nilsen utnevnes til underdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Underdirektør Inger Iversen utnevnes til avdelingsdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Johan Raaum utnevnes til avdelingsdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Fred-Arne Ødegaard utnevnes til avdelingsdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Åse Kleveland med ledsager ved besøk i København 12.-14. januar 1996.

Utenriksdepartementet, handelssaker

Undertegning av en avtale mellom Kongeriket Norges Regjering og Republikken Senegals Regjering om restrukturering av Republikken Senegals gjeld.

Finans- og tolldepartementet

Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Sør-Afrika til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt.


Lagt inn 5 januar 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen
Til toppen