Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 6. februar 1998

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 6. februar 1998. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Finans- og tolldepartementet

linkdoc006005-030018#docSt prp nr 34 (1997-98) Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Singapore til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt, undertegnet i Singapore den 19. desember 1997.

Kommunal- og regionaldepartementet

linkdoc016005-040001#docSt meld nr 18 (1997-98) Tillegg til St meld nr 41 (1996-97) Om norsk samepolitikk

2.Styrer, utvalg

Finans- og tolldepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer til Norges Banks hovedstyre fra 1. februar 1998 til 31. desember 2001:

 • Konsulent Esther Kostøl, Oslo
 • Vararepresentant: Nestleder Øystein Gjelsvik, Ski
 • Politisk rådgiver Marianne Andreassen, Oslo
 • Vararepresentant: Direktør Ottar Brage Guttelvik, Trondheim
 • Administrerende direktør Torgeir Høien, Bryne
 • Vararepresentant: Advokat Ingfrid O. Tveit, Ullensaker

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Som medlemmer og varamedlemmer av Rådet for fagopplæring i arbeidslivet med 4 års funksjonstid fram til 31. desember 2001 oppnevnes (se også punkt 5 nedenfor):

 • LO-sekretær Per Gunnar Olsen
  Varamedlem: Kartellsekretær i LO Stat, Åse Akselsen
 • Opplæringskonsulent i Norsk Grafisk Forbund, Benedikte Sterner
  Varamedlem: 1. nestleder i Hotell og Restaurantarbeiderforbundet, Solfrid Johansen
 • Forbundssekretær i Fellesforbundet, Rolf Jørn Karlsen
  Varamedlem: Forbundssekretær i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Grete Andreassen
 • Opplæringssekretær i Norsk Kommuneforbund, Finn Bærland
  Varamedlem: Forbundssekretær i Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund, Ragnar Gregersen
 • Utdanningskonsulent i Kommunalansattes Fellesorganisasjon, Marit Gusdal
  Varamedlem: Rådgiver i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Ninna Gram
 • Direktør i Reiselivsbedriftenes Landsforening, Kari Mæland
  Varamedlem: Fagsjef i NHO Sør-Trøndelag, Eivind Johnsen
 • Viseadministrerende direktør i Maritim Well Service, Kjetil Førsvoll
  Varamedlem: Avdelingsleder i Teknologibedriftenes Landsforening,
 • Inger Beate Lundsgård Advokat i Landsforening for Bygg og Anlegg, Johan Sverdrup
  Varamedlem: Opplæringssjef Norsk Hydro ASA Porsgrunn, Børre Nilssen
 • Fylkespolitiker Østfold, Sverre Hervik
  Varamedlem: Skolesjef i Saltdal kommune, Hennild Woie Vollstadmo
 • Rådgiver i Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Steinar Johnsen
  Varamedlem: Rådgiver i Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Even Monsrud
 • Sentralstyremedlem i Lærerforbundet, Terje Kristiansen
  Varamedlem: Nestleder i Skolenes Landsforbund, Stein Grøtting
 • Leder i Norges Gymnasiastsamband, Simen Markussen
  Varamedlem: Sentralstyremedlem i Norsk Elevorganisasjon, Kurt Stian Lysfjord
 • Rektor ved Alta videregående skole, Guri Lund
  Varamedlem: Underdirektør i Statens Utdanningskontor Aust-Agder, Alf Einar Ljøstad
 • Fylkesutdanningsdirektør i Akershus, Berit Nafstad Lyftingsmo
  Varamedlem: Fylkesutdanningssjef i Hedmark, Gro Lindgaard Aresvik
 • Rådmann Gjøvik kommune, Kari Blegen
  Varamedlem: Rektor ved Sunndal videregående skole, Peder Magne Solheim

3.Klagesaker m v

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Klage fra Sentermenigheten Bibelskole over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 31. juli 1995 om å avslå søknaden om godkjenning av andreårskurs med rett til statstilskudd etter privatskoleloven. Klagen tas ikke til følge.

4.Utnevnelser m v

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Rådgiver Helge Andreas Seland utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Fylkesmann Svein Alsaker utnevnes til fylkesmann i Hordaland med tiltredelse fra det tidspunkt Arbeids- og administrasjonsdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Administrerende direktør Ingvild Myhre oppnevnes som nestleder i styret ved Forsvarets forskningsinstitutt med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer. Oppnevningen gjelder ut året 1998.

Rådgiver Erik Breidlid konstitueres som underdirektør i Forsvarsdepartementet for 3 år med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Følgende utnevnes til lagdommere i Agder lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer:

 • Lagdommer Dag Bugge Nordén
 • Advokat Ivar Danielsen

Lagdommer Arne Arvid Rasmussen utnevnes til førstebyfogd i Bergen byfogdembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert lagdommer Randi Ottersen konstitueres som lagdommer i Eidsivating lagmannsrett inntil 31. oktober 1998 med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

5.Andre saker

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Reglement for Rådet for fagopplæring i arbeidslivet § 2, 4 ledd oppheves for perioden 1998–2001. (se også punkt 2 ovenfor)

Miljøverndepartementet

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr 63 § 8, jfr § 10 og §§ 21, 22 og 23 endres grense og forskrift for Storlia naturreservat i Rana kommune, Nordland fylke.

Lagt inn 6. februar 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen
Til toppen