Offisielt fra statsråd 6. januar 2006

Offisielt fra statsråd 6. januar 2006

Statsråd ble holdt på Oslo slott 6. januar 2006. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. desember 2005 til lov om endringer i utlendingsloven (beskyttelse mot tvangsekteskap og mishandling i ekteskap og vern av utenlandske arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår mv.).

Delvis ikraftsetting av lov om endringer i utlendingsloven. Endringene i §§ 9, 11a, 25a, 57 og 58 trer i kraft 1. februar 2006.
Besl. O. nr. 31 (2005-2006) Lov nr. 1
(Pressemelding)

2. Forskrifter

Fiskeri- og kystdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 7. november 2003 nr. 1309 om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten og forskrift om endringer i forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten.
(Pressemelding)

3. Styrer, utvalg

Fiskeri- og kystdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å evaluere strukturtiltak i fiskeflåten og utrede fremtidig strukturpolitikk:

Leder:
Trygve Myrvang, administrerende direktør, Tromsø kommune

Medlemmer:
Claire Armstrong, førsteamanuensis, Tromsø kommune
Hilde Rødås Johnsen, saksbehandler, Flakstad kommune
Sigurd Larsen, seniorpartner, Tromsø kommune
Jørn Lian, direktør, Kristiansand kommune
Linda Nøstbakken, forsker, Bergen kommune
Audun Maråk, administrerende direktør, Ålesund kommune
Christen A. Mordahl, direktør, Lørenskog kommune
Gerhard Olsen, fisker, Måsøy kommune
Oddlaug Osmundsvåg, førstekonsulent, Vågsøy kommune
Geir Tommy Pedersen, Karasjok kommune
Wenche Pedersen, fylkesrådmann, Vadsø kommune
Jan Skjævø, generalsekretær, Trondheim kommune
Helle Stensbak, rådgiver, Oslo kommune
Bente Aasjord, prosjektleder, Steigen kommune
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et granskningsutvalg for IKT-kontrakter i Forsvaret:

Nils Dalseide, sorenskriver, Elverum (leder)
Flemming Ruud, professor/statsautorisert revisor, Teufen, Sveits
Einar Døssland, statsautorisert revisor, Oslo
Inger Marie Sunde, can.jur/stipendiat, Oslo
Siri Teigum, advokat, Oslo

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Guatemala, Lars Fure, utnevnes tillike til ambassadør i Tegucigalpa, Republikken Honduras.

Ambassadør i Maputo og Port Louis, Thorbjørn Gaustadsæther, utnevnes tillike til ambassadør i Mbabane, Kongedømmet Swaziland.

Ambassadør i Tunis, Per Kristian Pedersen, utnevnes tillike til ambassadør i Alger, Republikken Algerie.

Ekspedisjonssjef Oda Helen Sletnes utnevnes til ambassadør, EU-delegasjonen, Brüssel, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Barne- og likestillingsdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Åsa Steinsvik utnevnes til avdelingsdirektør i Barne- og likestillingsdepartementet.

Justis- og politidepartementet

Konstituert statsadvokat Karl Fredrik Fari utnevnes til statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter.

Kultur- og kirkedepartementet

Kapellan Helge Sylfest Gaard utnevnes til prost i Karmøy prosti i Stavanger bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kultur- og kirkedepartementet bestemmer.

Kunnskapsdepartementet

Seniorrådgiver Erik Blom-Dahl utnevnes til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Sverre Rustad utnevnes til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Lars Vasbotten utnevnes til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Jana Weidemann utnevnes til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Seniorrådgiver Ingvild Swensen utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Guri Sandborg utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Olje- og energidepartementet

Tildeling av utvinningstillatelser for petroleum på den norske kontinentalsokkel. Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2005.

Til toppen