Offisielt fra statsråd 8. mars 2004

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 8. mars 2004 kl. 1400. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statsråd Victor D. Norman gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som medlem av Kongens råd med virkning fra mandag 8. mars 2004 kl 1600.

Direktør Morten Andreas Meyer utnevnes til embetet som medlem av Kongens råd og overtar styringen av Arbeids- og administrasjonsdepartementet med virkning fra mandag 8. mars 2004 kl 1600.

Statssekretær Lars Arne Ryssdal gis avskjed i nåde fra embetet som statssekretær i Arbeids- og administrasjonsdepartementet med virkning fra mandag 8. mars 2004 kl. 1600.

Statssekretær Osmund Kaldheim gis avskjed i nåde fra embetet som statssekretær i Arbeids- og administrasjonsdepartementet med virkning fra mandag 8. mars 2004 kl. 1600.

Politisk rådgiver Eirik Lae Solberg utnevnes til statssekretær i Arbeids- og administrasjonsdepartementet med tiltredelse fra mandag 8. mars 2004 kl. 1600.

Byrådssekretær Eldbjørg Torsøe utnevnes til statssekretær i Arbeids- og administrasjonsdepartementet med tiltredelse fra mandag 8. mars kl 2004 kl. 1600.

 (Pressemelding)