Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 9. februar 1996


OFFISIELT FRA STATSRÅD

9. februar 1996

Statsråd ble holdt på Oslo slott 9. februar 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

1. Styrer, utvalg

Landbruksdepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av nytt styre i Statens Kornforretning for perioden 9. februar 1996 til og med 31. desember 1998:

Tidl. forbundsleder Einar Hysvær, formann
Varamedlem: Forbundsleder Torbjørn Dahl

Gårdbruker Åse-Marit Dobloug, varaformann
Varamedlem: Gårdbruker Oddrun Hokland

Direktør Arnljot Forsmo, styremedlem
Varamedlem: Markedsdirektør Trygve Brandrud

Advokat Regine Ramm Bjerke, styremedlem
Varamedlem: Advokat Kristian Trosvik

Selvstendig næringsdrivende Bente Fredheim Nygaard, styremedlem
Varamedlem: Underdirektør Morten Ringheim

Konsulent Wenche Roverudseter, styremedlem
Varamedlem: Førstekonsulent Maria Alrek

Konsulent Arve Holm, styremedlem
Varmedlem: Seniorkonsulent Terje Stjernfeldt Karlsen.

2. Klagesaker mv

Landbruksdepartementet

Klagene over Landbruksdepartementets vedtak av 8. februar 1995 om å frigi gnr. 205/1 i Trondheim kommune, for odel, tas ikke til følge.

3. Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet

Spesialråd Einar Marentius Bull utnevnes til Norges faste representant ved Den europeiske union i Brussel, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ekspedisjonssjef Per Ludvig Magnus utnevnes til spesialråd i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ekspedisjonssjef Øivind Bækken beskikkes som råd for forsvarssaker ved Norges faste delegasjon til NATO i Brussel, for en periode på inntil 3 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Dispasjørfullmektig Bjørn Slaatten godkjennes og beskikkes som dispasjør fra 15. februar 1996.

Justis- og politidepartementet

Konstituert sorenskriver Ola Per Svor utnevnes til sorenskriver ved Hedmarken sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Dommerfullmektig Unni Sandbukt utnevnes til dommer ved Nord-Troms herredsrett med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert sorenskriver Christian Fredrik Rafen Wyller konstitueres som sorenskriver ved Ryfylke sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Byråsjef Greta Billing konstitueres som avdelingsdirektør i Kommunal- og arbeidsdepartementet fram til 31. desember 1996.

Sosial- og helsedepartementet

Spesialrådgiver Tone Wilberg konstitueres som byråsjef i Sosial- og helsedepartementet for et tidsrom av inntil 1 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4. Andre saker

Nærings- og energidepartementet

Fryksdalens Kraft AB gis tillatelse til å tre inn som ny konsesjonær for reguleringene av Røgdenvassdraget i kommunene Åsnes og Grue i Hedmark.


Lagt inn 9 februar 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen