Offisielt fra statsråd 9. februar 1996


OFFISIELT FRA STATSRÅD

9. februar 1996

Statsråd ble holdt på Oslo slott 9. februar 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

1. Styrer, utvalg

Landbruksdepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av nytt styre i Statens Kornforretning for perioden 9. februar 1996 til og med 31. desember 1998:

Tidl. forbundsleder Einar Hysvær, formann
Varamedlem: Forbundsleder Torbjørn Dahl

Gårdbruker Åse-Marit Dobloug, varaformann
Varamedlem: Gårdbruker Oddrun Hokland

Direktør Arnljot Forsmo, styremedlem
Varamedlem: Markedsdirektør Trygve Brandrud

Advokat Regine Ramm Bjerke, styremedlem
Varamedlem: Advokat Kristian Trosvik

Selvstendig næringsdrivende Bente Fredheim Nygaard, styremedlem
Varamedlem: Underdirektør Morten Ringheim

Konsulent Wenche Roverudseter, styremedlem
Varamedlem: Førstekonsulent Maria Alrek

Konsulent Arve Holm, styremedlem
Varmedlem: Seniorkonsulent Terje Stjernfeldt Karlsen.

2. Klagesaker mv

Landbruksdepartementet

Klagene over Landbruksdepartementets vedtak av 8. februar 1995 om å frigi gnr. 205/1 i Trondheim kommune, for odel, tas ikke til følge.

3. Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet

Spesialråd Einar Marentius Bull utnevnes til Norges faste representant ved Den europeiske union i Brussel, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ekspedisjonssjef Per Ludvig Magnus utnevnes til spesialråd i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ekspedisjonssjef Øivind Bækken beskikkes som råd for forsvarssaker ved Norges faste delegasjon til NATO i Brussel, for en periode på inntil 3 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Dispasjørfullmektig Bjørn Slaatten godkjennes og beskikkes som dispasjør fra 15. februar 1996.

Justis- og politidepartementet

Konstituert sorenskriver Ola Per Svor utnevnes til sorenskriver ved Hedmarken sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Dommerfullmektig Unni Sandbukt utnevnes til dommer ved Nord-Troms herredsrett med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert sorenskriver Christian Fredrik Rafen Wyller konstitueres som sorenskriver ved Ryfylke sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Byråsjef Greta Billing konstitueres som avdelingsdirektør i Kommunal- og arbeidsdepartementet fram til 31. desember 1996.

Sosial- og helsedepartementet

Spesialrådgiver Tone Wilberg konstitueres som byråsjef i Sosial- og helsedepartementet for et tidsrom av inntil 1 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4. Andre saker

Nærings- og energidepartementet

Fryksdalens Kraft AB gis tillatelse til å tre inn som ny konsesjonær for reguleringene av Røgdenvassdraget i kommunene Åsnes og Grue i Hedmark.


Lagt inn 9 februar 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen