Offisielt fra statsråd 9. januar 1998

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 9. januar 1998. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Sosial- og helsedepartementet

linkdoc030005-030010#docSt prp nr 28 (1997-98) Om behandling av barn med medfødt hypoplastisk venstre hjertesyndrom

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Finans- og tolldepartementet

Lov om endringer i lov av 19 . juni 1969 nr 66 om merverdiavgift
Besl O nr 20 Lov nr 1

Justis- og politidepartementet

Lov om endringer i straffeprosessloven m m (oppholdsforbud)
Besl O nr 18 Lov nr 2

Lov om endringer i lov av 17. desember 1982 nr 86 om rettsgebyr
Besl O nr 15 Lov nr 3
Loven trer i kraft 1. april 1998.

Kulturdepartementet

Lov om endringer i lov av 12. mai 1961 nr 2 om opphavsrett til åndsverk
Besl O nr 12 Lov nr 4
Loven trer i kraft straks.

Samferdselsdepartementet

Lov om endringer i lov av 29. november 1996 nr 73 om formidling av landsdekkende postsendinger (postloven) og i enkelte andre lover
Besl O nr 14 Lov nr 5

3.Forskrifter

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Forskrift om godkjenning av virksomheter for sterilisering av kvinner utenfor sykehus.

4. Styrer, utvalg

Kulturdepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer til Kringkastingsrådet for perioden 1. januar 1998 - 31. desember 2001:

 • Leder: tidligere redaktør Ivan Kristoffersen, Tromsø
 • Varamedlem: Lektor Jardar Seim, Ski
 • Nestleder: fylkestannlege Johan Buttedahl, Øvre Eiker
 • Varamedlem: rektor Torunn Sandvand, Kristiansand
 • Medlemmer:
 • forbundsleder Laila Dåvøy, Oslo
 • varamedlem: fylkesvaraordfører Astri Marie Wessel, Inderøy
 • rektor Ketil Jarl Halse, Ørsta
 • varamedlem: bystyrerepresentant Rubina Rana
 • siviløkonom Kristin Clemet, Oslo
 • varamedlem: amanuensis Frank Aarebrot, Bergen
 • utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde, Hordaland
 • varamedlem: høgskolelektor Helen Bjørnøy, Drammen

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Følgende oppnevnes som medlemmer til Statens Eldreråd for en periode av 4 år fra

1. januar 1998:

 • Leder:
  • pensjonist Astrid Dirdal Hegrestad, Eigersund
 • Nestleder:
  • adjunkt Lars Arne Høydal, Gran
 • Medlemmer:
  • tidligere forbundsleder Sidsel Bauck, Oslo
  • sykepleier Ingrid Eriksson, Oppdal
  • pensjonist Anna Hannevik, Oslo
  • tolldistriktssjef Niels-Otto Hægeland, Kristiansand
  • politiker Turid Wickstrand Iversen, Drammen
  • hjelpepleier Inga Karlsen, Tysfjord
  • forsker Aase-Marit Nygård, Oslo
  • ergoterapeut Ellen Phil, Bærum
  • lærer Kjell Vidar Ryeng, Sør-Varanger
  • pensjonist Helga Sellevold, Bergen
  • forbundsleder Einar Strand, Oslo
  • professor Bjarne Waaler, Oslo
  • lege Kolbjørn Øygard, Sauda

5.Utnevnelser m v

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

General Vigleik Eide utnevnes til sendemann i Damaskus, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Følgende underdirektører utnevnes til avdelingsdirektører i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer:

 • Per Kjell Mannes
 • Leif Arne Ulland
 • Erik Århus
 • Hans Brattskar

Byråsjef Jan Arve Knutsen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassaderåd Helge Ystgaard konstitueres som ministerråd ved OSSE-delegasjonen i Wien for et tidsrom av inntil 2 år med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassaderåd Are-Jostein Norheim konstitureres som underdirektør i Utenriksdepartementet for et tidsrom av inntil 2 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Byråsjef Cecilie Landsverk konstitueres som underdirektør i Utenriksdepartementet for et tidsrom av inntil 2 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Gårdbruker Gunnar Føreland beskikkes som spesialutsending (ministerråd) ved ambassaden i Dar es Salaam for et tidsrom av inntil 2 år med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Førstestatsadvokat Hans Petter Jahre utnevnes til assisterende riksadvokat med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

6.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av en tilleggsprotokoll om forbud mot kloning av mennesker til Europarådskonvensjon av 19. november 1996.

Lagt inn 9. januar 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen