Offisielt fra statsråd 9. oktober 1998

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 9. oktober 1998. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet

linkdoc032005-030041#docSt prp nr 2 (1998-99) Om nødhjelp til Kosovo

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-050035#docOt prp nr 3 (1998-99) Om lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven).

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

linkdoc030005-040015#docSt meld nr 8 (1998-99) Om handlingsplan for funksjonshemma 1998-2001

Fra statsråd 2. oktober 1998:

Kommunal- og regionaldepartementet

linkdoc016005-050010#docOt prp nr 2 (1998-99) Om lov om endringer i lov 29 april 1988 nr 21 om ferie

2.Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Kontorsjef Gro Halvorsen utnevnes til underdirektør ved Statsministerens kontor med tiltredelse fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Stortingsrepresentant Hans J. Røsjorde utnevnes til fylkesmann i Oslo og Akershus fra det tidspunkt Arbeids- og administrasjonsdepartementet bestemmer.

Solveig Sollie utnevnes til fylkesmann i Telemark fra det tidspunkt Arbeids- og administrasjonsdepartementet bestemmer.

Sysselmann Ann-Kristin Olsen utnevnes til fylkesmann i Vest-Agder fra det tidspunkt Arbeids- og administrasjonsdepartementet bestemmer.

Rådgiver Øystein Hauge utnevnes til underdirektør i Arbeids- og administrasjonsdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Rådgiver Arnt Kamperud utnevnes til avdelingsdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Advokat Bjørnar Eirik Stokkan utnevnes til lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Professor Olav Skjevesland utnevnes til biskop i Agder bispedømme.

Lektor Svein Harsten konstitueres som byråsjef i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet fram til 16. januar 2000 med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Underdirektør Pål Hellesylt utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet.

3.Andre saker

Utenriksdepartementet

Undertegning av ny overenskomst mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om Den nordiske investeringsbanken.

Forsvarsdepartementet

Fullmakt vedrørende eventuelle militære NATO-operasjoner i tilknytning til situasjonen i Kosovo.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Godkjenning av graden master of philosophy ved Norsk Lærerakademi.

Lagt inn 9. oktober 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen