Offisielt frå statsrådet 20. august 2004

Offisielt frå statsrådet

Statsråd vart halde på Oslo slott 20. august 2004. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Føreskrifter

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om hunder.
( Pressemelding)

2. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Ordfører Sylvi Graham utnevnes til statssekretær for utenriksminister Jan Petersen.
(Pressemelding)

Utanriksdepartementet

Ambassadør Pål Moe utnevnes til ambassadør i Santiago med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Erik Førner utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassaderåd Anne-Britt Thoresen, NORAD, utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Beate Stirø utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Hilde Haraldstad utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Seniorrådgiver Knut Anders Moi utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet.

Førstestatsadvokat Jørn Holme åremålsbeskikkes som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste for 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.
( Pressemelding)

3. Andre saker

Utanriksdepartementet

Tiltredelse til avtale av 25. juni 1998 om etablering av globale tekniske standarder for kjøretøy med hjul, og for utstyr og deler som kan monteres og/eller benyttes på kjøretøy med hjul.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Valgerd Svarstad Haugland med ektefelle i forbindelse med de olympiske sommerleker i Aten 23. - 29. august 2004.

Forsvarsdepartementet

Anskaffelsesregelverk for Forsvaret (ARF).
(Pressemelding)

Kultur- og kyrkjedepartementet

Statlig forsikring for utstillingen ”Mesterverk fra romerske museer” ved Nasjonalmuseet for kunst – Nasjonalgalleriet. Forsikringen gjelder i tidsrommet 1. september til 15. desember 2004.

Nærings- og handelsdepartementet

Statssekretær Tone Skogen, Nærings- og handelsdepartementet, oppnevnes som ny norsk viseguvernør i Rådet i Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD).

Olje- og energidepartementet

Statlig deltakelse i preinteressentskapsfasen knyttet til nytt transportrør for rikgass fra Statfjord.