Offisielt fra statsrådet 20. oktober

I ekstraordinært statsråd i dag ble det gjort endringer i regjeringen.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 20. oktober 2009 kl. 1100. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Statsrådene Bjarne Håkon Hanssen, Sylvia Brustad, Heidi Grande Røys og Bård  Vegar Solhjell gis fra 20. oktober 2009 kl. 15.00 avskjed i nåde.

2. Statsråd Kristin Halvorsen overtar fra 20. oktober 2009 kl. 15.00 ansvaret for barnehage- og opplæringssaker i Kunnskapsdepartementet. Statsråd Halvorsen overtar fra samme tidspunkt også det administrative ansvaret for Kunnskapsdepartementet.

3. Statsråd Liv Signe Navarsete overtar fra 20. oktober 2009 kl. 15.00 styret av Kommunal- og regionaldepartementet.

4. Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa overtar fra 20. oktober 2009 kl. 15.00 styret av Samferdselsdepartementet.

5. Statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen overtar fra 20. oktober 2009 kl. 15.00 styret av Helse- og omsorgsdepartementet.

6. Statsråd Knut Storberget overtar fra 20. oktober 2009 kl. 15.00 styret av Innvandringsavdelingen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet i tillegg til styret av Justis- og politidepartementet. 

7. Statsråd Trond Giske overtar fra 20. oktober 2009 kl. 15.00 styret av Nærings- og handelsdepartementet.

8. Statsråd Anniken Huitfeldt overtar fra 20. oktober 2009 kl. 15.00 styret av Kultur- og kirkedepartementet med unntak av Kirkeavdelingen.  

9. Partner Grete Faremo utnevnes til statsråd og overtar fra 20. oktober 2009 kl. 15.00 styret av Forsvarsdepartementet.

10. Fylkesmann Sigbjørn Johnsen utnevnes til statsråd og overtar fra 20. oktober 2009 kl. 15.00 styret av Finansdepartementet.

11. Statssekretær Karl Eirik Schjøtt-Pedersen utnevnes til statsråd ved Statsministerens kontor og stabssjef som skal bistå statsministeren med hans arbeid fra 20. oktober 2009 kl. 15.00.

12. Spesialrådgiver Hanne Inger Bjurstrøm utnevnes til statsråd. Fra 20. oktober 2009 kl. 15.00 til og med 20. desember 2009 får hun ansvaret for å bistå statsråd Solheim med tilretteleggelsen av internasjonale klimaforhandlinger. Fra 21. desember 2009 overtar hun styret av Administrasjons- og utviklingsavdelingen, Budsjett- og økonomiavdelingen, Arbeidsmarkedsavdelingen, Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen, Pensjonsavdelingen og Velferdspolitisk avdeling i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

13. Stortingsrepresentant Rigmor Aasrud utnevnes til statsråd og overtar fra 20. oktober 2009 kl. 15.00 styret av Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Kirkeavdelingen i Kultur- og kirkedepartementet og Same- og minoritetspolitisk avdeling i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Fra samme tidspunkt og frem til 21. desember 2009 overtar hun i tillegg styret av Administrasjons- og utviklingsavdelingen, Budsjett- og økonomiavdelingen, Arbeidsmarkedsavdelingen, Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen, Pensjonsavdelingen og Velferdspolitisk avdeling i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

14. Lisbeth Berg-Hansen utnevnes til statsråd og overtar fra 20. oktober 2009 kl. 15.00 styret av Fiskeri- og kystdepartementet.

15. Stortingsrepresentant Audun Lysbakken utnevnes til statsråd og får ansvaret for barne-, likestillings- og inkluderingssaker. Han overtar fra 20. oktober 2009 kl. 15.00 styret av Barne- og likestillingsdepartementet samt Integrerings- og mangfoldsavdelingen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

16. Statsråd Rigmor Aasrud oppnevnes som Norges representant i Nordisk Ministerråd med den særlige oppgave å ha ansvaret for samordningen av nordiske samarbeidsspørsmål.

17. Rangordning for regjeringens medlemmer fastsettes i samsvar med et vedlagt forslag.

18. For de statsråder og statssekretærer som er ansatt i staten, holdes stillingene åpne for dem så lenge de er statsråder og statssekretærer. Dersom de er tilsatt i åremålsstilling, forskyves utløpet av åremålet med en periode tilsvarende den tid de har gjort tjeneste som statsråd eller statssekretær.

19. Ved fratreden kan det ilegges karantene og/eller saksforbud i henhold til særskilte retningslinjer fastsatt 29. september 2005 av daværende Moderniseringsdepartementet, nåværende Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Ved overgang til stilling utenfor statsforvaltningen gjelder særlige bestemmelser i retningslinjene om informasjonsplikt og konvensjonalbot. 

20. Følgende statssekretærer gis avskjed i nåde fra 20. oktober 2009 kl. 15.00:

Statssekretær Karl Eirik Schjøtt-Pedersen for statsminister Jens Stoltenberg
Statssekretær Hilde Singsaas for statsminister Jens Stoltenberg
Statssekretær Roger Schjerva for statsråd Kristin Halvorsen
Statssekretær Henriette Westhrin for statsråd Kristin Halvorsen
Statssekretær Geir Axelsen for statsråd Kristin Halvorsen
Statssekretær Ole Morten Geving for statsråd Kristin Halvorsen
Statssekretær Erik Lahnstein for statsråd Liv Signe Navarsete
Statssekretær Dag-Henrik Sandbakken for statsråd Magnhild Meltveit Kleppa
Statssekretær Åsa Elvik for statsråd Tora Aasland
Statssekretær Espen Barth Eide for statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen
Statssekretær Dagfinn Sundsbø for statsråd Bjarne Håkon Hanssen
Statssekretær Ellen Birgitte Pedersen for statsråd Bjarne Håkon Hanssen
Statssekretær Ketil Lindseth for statsråd Bjarne Håkon Hanssen
Statssekretær Jan-Erik Støstad for statsråd Bjarne Håkon Hanssen
Statssekretær Libe Rieber-Mohn for statsråd Bjarne Håkon Hanssen
Statssekretær Raimo Valle for statsråd Bjarne Håkon Hanssen
Statssekretær Wegard Harsvik for statsråd Trond Giske
Statssekretær Rikke Lind for statsråd Sylvia Brustad
Statssekretær Fride Solbakken for statsråd Sylvia Brustad
Statssekretær Vidar Ulriksen for statsråd Sylvia Brustad
Statssekretær Wenche Lyngholm for statsråd Heidi Grande Røys
Statssekretær Lisbeth Rugtvedt for statsråd Bård Vegar Solhjell

21. Følgende statssekretærer utnevnes fra 20. oktober 2009 kl. 15.00:

Statssekretær Dagfinn Sundsbø for statsminister Jens Stoltenberg
Statssekretær Lisbeth Rugtvedt for statsråd Kristin Halvorsen
Statssekretær Guri Størvold for statsråd Liv Signe Navarsete
Statssekretær Dag-Henrik Sandbakken for statsråd Liv Signe Navarsete
Statssekretær Espen Barth Eide for statsråd Grete Faremo
Statssekretær Hilde Singsaas for statsråd Sigbjørn Johnsen
Seniorrådgiver Kjetil Lund for statsråd Sigbjørn Johnsen
Statssekretær Roger Schjerva for statsråd Sigbjørn Johnsen
Statssekretær Ole Morten Geving for statsråd Sigbjørn Johnsen
Statssekretær Rikke Lind for statsråd Trond Giske
Statssekretær Erik Lahnstein for statsråd Magnhild Meltveit Kleppa
Politisk rådgiver Lars Erik Bartnes for statsråd Magnhild Meltveit Kleppa
Spesialpedagog Tone Toften for statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen
Rådgiver Roger Ingebrigtsen for Anne-Grete Strøm-Erichsen
Politisk rådgiver Kyrre Lekve for statsråd Tora Aasland
Statssekretær Jan-Erik Støstad for statsråd Rigmor Aasrud frem til og med 20. desember 2009 og for statsråd Bjurstrøm fra 21. desember 2009
Stassekretær Raimo Valle for statsråd Rigmor Aasrud
Statssekretær Vidar Ulriksen for statsråd Lisbeth Berg-Hansen
Statssekretær Henriette Westhrin for statsråd Audun Lysbakken