Offisielt frå statsrådet 3. oktober 2008

I statsråd i dag vart det blant anna behandla ein stortingsproposisjon om bygging og finansiering av ny ferjekai på Årsnes og utbetring av rv 551 mellom Løfallstrand og Årsnes i Kvinnherad kommune i Hordaland.

Statsråd vart halde på Oslo slott 3. oktober 2008. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 2 (2008-2009)
Om bygging og finansiering av ny ferjekai på Årsnes og utbetring av rv 551 mellom Løfallstrand og Årsnes i Kvinnherad kommune i Hordaland
(Pressemelding)

2.      Styrer, utval

Kommunal- og regionaldepartementet  

Oppnemning av eit lovutval som skal utarbeida lovframlegg om nye reglar til friviljuge sikringsordningar i burettslag.
Utvalet får slik samansetnad:

advokat Kristin Bjella, Bærum, leiar
advokat Thor Eek, Oslo (etter framlegg frå NBBL)
fagsjef Rune Fjørtoft, Oslo (etter framlegg frå Finansnæringens Hovedorganisasjon)
spesialrådgivar Anne-Kari Tuv, Bærum (etter framlegg frå Kredittilsynet)
underdirektør Torgeir Øines, Bodø (etter framlegg frå Forbrukerrådet)

3.      Klagesaker m.m.

Fiskeri- og kystdepartementet

Klage fra FiskeribladetFiskaren over Fiskeri- og kystdepartementets vedtak om å avslå begjæring om innsyn i dokument nr. 1 sak 200800524, tas ikke til følge.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra journalist Per Anders Johansen, Aftenposten, over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 22. august 2008 om ikke å gi innsyn i sak 200800332 dokument 4. Klagen tas ikke til følge.

4.      Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Statssekretær Geir Pollestad gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Terje Riis-Johansen i Olje- og energidepartementet med virkning fra 8. oktober 2008.

Statssekretær Geir Pollestad utnevnes til statssekretær for statsråd Liv Signe Navarsete i Samferdselsdepartementet med virkning fra 8. oktober 2008.

Lege Robin Martin Kåss utnevnes til statssekretær for statsråd Terje Riis-Johansen i Olje- og energidepartementet med virkning fra 8. oktober 2008. 
(Pressemelding)

5.      Andre saker

Olje- og energidepartementet

Opphevelse av Olje- og energidepartementets vedtak 10. juni 2008 om fastsettelse av ny stemmeregel i Gassled.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen