Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 30. september 2011

I statsrådet i dag vart det blant anna fremja ein proposisjon om statsgaranti og tilsagn om statleg tilskot for å arrangera olympiske vinterleikar for ungdom i 2016.

Statsråd vart halde på Oslo slott 30. september 2011. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet

Prop. 154 S (2010-2011)
Tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet 2011 i forbindelse med angrepene mot regjeringskvartalet og på Utøya.

Meld. St. 30 (2010-2011)
Fordelingsmeldingen

Kulturdepartementet

Prop. 153 S (2010-2011)
Statsgaranti og tilsagn om statlig tilskudd for å arrangere olympiske vinterleker for ungdom i 2016
(Pressemelding)

2.      Klagesaker m.m.

Miljøverndepartementet

Klage fra Eivind Biering-Strand, Helgeland Arbeiderblad, på Miljøverndepartementets vedtak 1. mars 2011 om avslag på innsynsbegjæring, jf. Offentleglova §§ 14 første ledd, 15 første og tredje ledd og 22 første punktum. Klagen tas ikke til følge.

3.      Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Konstitusjon av Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim som statssekretær for statsråd Liv Signe Navarsete forlenges fra 3. oktober 2011 og ut den tid statssekretær Hege Solbakken har fødselspermisjon.

Statssekretær Tone Toften gis avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Statssekretær Lotte Grepp Knutsen gis avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Anniken Huitfeldt med virkning fra 27. desember 2011.

Statssekretær Mina Gerhardsen gis avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer. 

Statssekretær Tone Toften utnevnes til statssekretær for statsråd Rigmor Aasrud.

Statssekretær Lotte Grepp Knutsen utnevnes til statssekretær for statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen med tiltredelse 27. desember 2011.

Statssekretær Mina Gerhardsen utnevnes til statssekretær for statsråd Anniken Huitfeldt fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.
(Pressemelding)

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Seniorrådgiver Haakon Blankenborg utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Torleiv Opland utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Guri Rusten utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Ekspedisjonssjef Tale Teisberg utnevnes til ekspedisjonssjef i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fiskeri- og kystdepartementet

Ekspedisjonssjef Arne Røksund utnevnes til departementsråd i Fiskeri- og kystdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kulturdepartementet

Underdirektør Åsta Skre utnevnes til avdelingsdirektør i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4.      Andre saker

Finansdepartementet

Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norges regjering og Italias regjering til unngåelse av dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av inntekt og forebyggelse av skatteunndragelse.

 

 

Til toppen