Offisielt frå statsrådet 30. november 2021

Statsråd vart halde på Det kongelege slott 30. november 2021. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Sanksjonar og iverksetjingar

Kunnskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 23. november 2021 til lov om endringer i midlertidige lover om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven, introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse).
Lovvedtak 3 (2021-2022)  Lov nr. 144