Økt selvforsyning med nytt senter for mRNA-vaksiner i Sør-Afrika

I dag åpner et produksjonsanlegg for mRNA-vaksiner i Cape Town. – Vi vil gjøre afrikanske land mindre avhengig av importerte legemidler og bedre skodd for å håndtere en ny pandemi, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim. Hun deltar under åpningen. Norge har investert 40 millioner kroner i senteret.

Bilde av tre personer foran en rød snor som skal klippes
Utviklingsminister Tvinnereim åpnet Afrikas vaksinefabrikk sammen med direktøren i Afrigen, Dr. Tedros (sjefen for Verdens helseorganisasjon) og Sør-Afrikas helseminister. Foto: Lars Gjemble/UD

Et program for utvikling av mRNA-vaksiner og teknologioverføring tilknyttet Afrigen i Sør-Afrika, ble etablert under koronapandemien. Da ble verdens legemidler og vaksiner produsert i noen få land. Kun 1 prosent av verdens vaksiner ble produsert i Afrika. Nå åpner Afrigen-fabrikken som knutepunkt for vaksineproduksjon i Afrika.

Afrika blir mindre avhengige av andre

Bilde av utviklingsministeren som går vekk fra talerstolen på scene
Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim holdt innlegg på mRNA-konferansen i Cape Town arrangert av den nye Sør-Afrikanske teknologihub’en og Verdens helseorganisasjon (WHO). Foto: Lars Gjemble/UD

Regjeringen arbeider for å styrke helsesystemene i utviklingsland, slik at land skal være mindre avhengige av bistand og dyr import. Lokal produksjon av legemidler og vaksiner er en viktig denne innsatsen.

– Norge støtter opp om afrikanske lands ambisjoner om å produsere vaksiner lokalt og regionalt. Det gir mer sjølforsyning og bedre beredskap, sier Tvinnereim.

Produksjonsanlegget som åpner nå i Cape Town er for oppskalering av produksjon av mRNA-vaksiner for utprøving. Under ledelse av WHO skal flere underavdelinger i det globale sør utveksle teknologi, slik at vaksiner og teknologien også kommer fattige land til gode.

Norsk støtte til prosjektet og WHO

Norge er en av mange bidragsytere til prosjektet. Norge bidro med 40 millioner kroner i 2021 gjennom covid-19-bidrag til Access to Covid-19 Tools Accelerator. Dette svarer til 4,5 prosent av investeringskostnadene til vaksineknutepunktet i Cape Town.

I tillegg samarbeider Norge nært med Verdens helseorganisasjon (WHO) og andre aktører i partnerskapet. Norge er en av WHOs største givere. Norsk støtte gis i hovedsak gjennom programsamarbeidsavtalen (315 millioner kroner i 2023), i tillegg til at Norge støtter WHOs helsekriseprogram over det humanitære budsjettet. WHO arbeider med pandemiberedskap, respons og vaksineproduksjon, inkludert teknologioverføring for mRNA-vaksiner, hvor sørafrikanske Afrigens mRNA-vaksine inngår.

Bilde av utviklingsministeren møtte Sør-Afrikas helseminister som står ute med grønt gress i bakgrunnen
Utviklingsministeren møtte Sør-Afrikas helseminister Joe Phaalha etter åpningen av vaksinefabrikken som Norge var med på å finansiere. Foto: Lars Gjemble/UD