Omsetningsavgifter for 2018

Landbruks- og matdepartementet fastsatte 21. desember omsetningsavgiftene på landbruksvarer for 2018, i tråd med forslaget fra Omsetningsrådet.

Maksimalsatsen for omsetningsavgift på kjøtt av sau/lam øker med 0,50 kr til 4,00 kr/kg. Maksimalsatsen for storfekjøtt øker med 0,50 kr til 2,00 kr/kg. Tilsvarende maksimalsats på kjøtt av svin går ned med 0,50 kr til 2,00 kr/kg. Omsetningsavgiften på egg øker med 0,20 kr/kg til 0,70 kr/kg. Omsetningsavgiften på melk videreføres på 5 øre per liter. Avgiften på kjøtt av kylling og kalkun videreføre på 28 øre/kg.

Omsetningsavgiftene fra 1.1.2018:

ku- og geitmelk

5 øre/liter

kjøtt av storfe og kalv

maks 2,00 kr/kg

kjøtt av sau og lam

maks 4,00 kr/kg

svinekjøtt

maks 2,00 kr/kg

egg

0,70 kr/kg

kjøtt av kylling

28 øre/kg

kjøtt av kalkun

28 øre/kg

pelsdyrskinn

1,0 % av salgssummen

Omsetningsavgift

Omsetningsavgiften er en avgift som legges på produsentenes salgsproduksjon og går inn i fondet for omsetningsavgift. Omsetningsrådet styrer bruken av fondet og setter av midler til å fremme omsetningen gjennom finansiering av markedsregulering, faglige tiltak og opplysningsarbeid.

Til toppen